Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Känslor.

Skapad 2016-01-22 14:10 i Pysslingen Förskolor Pomperipossa Pysslingen
I detta arbete med känslor kommer barnen få möjlighet att bekanta sig med olika känslor. Genom olika arbetssätt kommer vi gestalta och samtala kring detta för att barnen ska få en möjlighet att känna igen, uppleva och kunna identifiera sig med sina olika känslor.
Förskola
...

Innehåll

MÅL

Målen för känslor..

Ge barnen möjlighet att känna igen och uppleva sina känslor. 

Samtala om olika metoder och strategier för att hantera sina känslor.

Som pedagoger ska vi vara öppna och lyhörda inför barnens tankar och funderingar. 

MÅLKRITERIER

Vi ser att målet är nått när...

Barnen medvetet kan samtala kring och uttrycka sina känslor 

Barnen kan se och förstå andras känslor

Arbetet för känslor finns dokumenterat för barnen på avdelningen samt i deras lärloggar. 

DETTA GÖR VI FÖR ATT NÅ MÅLEN

APPAR

Tillsammans med barnen kommer vi utforska två nya appar

Puffarna 1 - Ansikte och kroppen

Appen är uppdelad i två delar; ”Måla känslor” och ”Ansikte”. I Måla känslor får man måla hur känslor känns i kroppen och i Ansikte får man välja ansiktsuttryck så att det matchar en specifik känsla. 

Puffarna 2 - Lek och lär om känslor

Dessa handlar om olika känslor och hur barnen kan identifiera dem. De åtta puffarna är små grå och fyrkantiga figurer. Under spelets gång ändrar de färg, form, ljud och ansiktsuttryck så att de alla symboliserar varsin känsla; glad, ledsen, arg, lugn, orolig, trött, pigg och kär. Appen består av två separata delar och har en bakgrundshistoria som går ut på att man skall hjälpa puffarna att känna igen olika känslor igen.

Figurerna i dessa appar kommer symbolisera de känslor som vi kommer arbeta med. Genom att samtala kring vad barnen relaterar till de olika bilderna får barnen möjlighet att sätta ord på och bekanta sig med den känslan. Kring varje känsla kommer även barnen få skapa ett eget collage där de kan välja bilder, färger eller skriva sådant som de känner med den känslan.  

FRIENDY

I detta arbete kommer vi möta Friendy som är en speciell docka som är framtagen för att arbeta med känslor i förskolan. Denna docka kommer fungera som samtalsunderlag och användas i olika drama för att tydligare gestalta de olika känslorna. Vi har valt att presentera Friendy som en docka med apparnas känslopuffar inom sig för att efterlikna en person/ett barn som har känslorna inom sig för att barnen lättare ska kunna relatera och utveckla förståelse kring känslorna inom oss. 

Med hjälp av dessa arbetsmaterial kommer vi arbeta med ett antal frågor i våra basgrupper. Detta för att barnen ska få ett lugnare möte med känslorna i en mindre grupp och få större samtalsutrymme. 

Vart sitter känslan i dig?

Hur känns känslan i dig? 

Vad tänker du när du känner känslan?

När känner du den känslan?

Hur ser du ut när du känner den känslan?

Hur kan du göra när du känner så här?

Hur gör du när en kompis känner så här?

Barnen kommer även få möjligheten att ta foto på sig själv när de gestaltar dessa känslor med mimik och kroppsspråk. Barnen kommer även få möjligheten att göra en egen känslokarta med foto på sig själv. 

Tillsammans med barnen kommer vi att samtala kring olika strategier och metoder för att hantera våra känslor och förstå hur barnens handlingar och ageranden påverkar andra runt om kring dem. 

Man har rätt till sina känslor och att uttryka dem MEN barnen får inte agera hur som helst. Med detta menar vi att barnen aldrig får skada sig själv, andra barn eller material. 

Vi kommer samtala tillsammans med barnen att ta ansvar för sina handlingar och att ta hand om varandra. Vi kommer uppmuntra den empatiska förmågan genom att hjälpa varandra, hittar lösningar i konflikter samt lyssna in varandras åsikter och känslor. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Utvecklar sin identitet och känner sig trygg i den
  • utvecklar respekt för allt levande och omsorg om närmiljö
  • utvecklar sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och där med får möjlighet att påverkan sin situation
  • utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina handlingar och för förskolans miljö
  • utveckla nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, utrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra
  • utveckla sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter, i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama. 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: