Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma VT-16 Bråk, Procent och Algebra åk 5

Skapad 2016-01-22 14:40 i Valhallaskolan Halmstad
Vi kommer att lära oss mer om att storleksordna bråk och se samband mellan bråk och procent. Vi kommer även fördjupa våra kunskaper om algebra.
Grundskola 5 Matematik
Vi kommer att arbeta med kapitel 1 Bråk, procent och algebra under v 2-6. Det blir ett test på området under v.6

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Syftet med området är att du ska utveckla din förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Innehåll

Lektionerna kommer att innehålla:

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Algebra Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
 • Ma  4-6
  Algebra Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Ma  4-6
  Algebra Metoder för enkel ekvationslösning.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Bedömning

Du kommer bedömas efter följande kunskapskrav:

Kopplingar till läroplan

 • Ma  E 6
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma  E 6
  Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
 • Ma  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
  Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
  I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
 • Ma  E 6
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
 • Ma  E 6
  Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
 • Ma  E 6
  I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Konkretisering av mål

Du ska kunna efter avslutat arbetsområde:

 • -Stroleksordna bråk för att kunna fördela något rättvist
 • Samband mellan bråk och procent för att kunna förenkla svåra beräkningar
 • Beräkningar med bråk och procent för att kunna räkna ut ett pris för en vara som är på rea
 • Algebra ( uttryck med bokstäver) för att kunna räkna med tal du inte känner till

 

 

 

Arbetssätt

På måndagar har vi problemlösning i helklass.

På tisdagar och onsdagar börjar vi varje lektion med en kortare genomgång där eleverna får träna det vi har gått igenom

På fredagar kommer vi förstärka elevernas kunskaper med konkret material och spel.

Dokumentation

All dokumentation sker i unikum i följande matris: Ma VT-16 Bråk, Procent och Algebra åk 5

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: