Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema : Vår värld

Skapad 2016-01-22 15:01 i Pysslingen Förskolor Hagabergs förskola Pysslingen
Ett temaarbete där vi utforskar världen utifrån barnens intressen och lär oss mer om barnens olika kulturer.
Förskola
Vi har valt temat" Vår värld" utifrån barnens intresse för resor till andra länder, djur och natur och andra språk.

Vi vill att barnen ska lära sig om varandras olika kulturer och språk och förstå att de har samma värde.

Innehåll

MÅL

Att alla barn:

Ska lära sig mer om vår värld, utifrån sitt eget intresse

Ska få förståelse för att det finns olika kulturer och språk och att de är lika mycket värda. 

Ska ges inflytande över temats innehåll.

 

Vi ser att målet är nått när

Varje barn har utforskat och lärt sig något om vår värld, utifrån eget intresse.

Barnen är positiva till att berätta om sitt språk och sin kultur

Arbetet med temat finns dokumenterat för gruppen och i barnens lärloggar.

Resultatet av arbetet med temat har analyserats och utvärderats.

VAD SÄGER STYRDOKUMENTEN?

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: