Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva olika slags texter, Argumenterande text

Skapad 2016-01-22 15:18 i Pysslingen Skolor Lögarebergets Montessoriskola Pysslingen
I en argumenterande text argumenterar du för din åsikt.
Grundskola 2 Svenska

I en argumenterande text argumenterar du för din åsikt. Du ska alltså övertyga den som läser din text att tycka likadant. Det är bra att kunna detta när du verkligen vill något, kanske kämpar du för något som ligger dig varmt om hjärtat. Det kan också vara bra att kunna detta när du vill övertyga dina föräldrar om förhöjd månadspeng eller att du ska få vara uppe längre på helgerna.

Innehåll

Konkretiserande mål

Du ska under det pågående arbetet få möjlighet att utveckla dina förmågor/dina kunskaper om:

 • att skriftligt argumentera för din åsikt och varför du vill ändra på något eller övertyga någon om något.
 • att muntligt föra fram din åsikt inför en mindre grupp.
 • att bearbeta din text utifrån återkoppling lärare.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Bedömning - vad och hur

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • skriva och berätta om något du vill förändra eller övertyga den som läser.
 • skriva flera argument, orsaker, i din text som visar vad du tycker.
 • skriva meningar med rätt ordföljd och skiljetecken.
 • redovisa muntligt inför en grupp.
 • utveckla dina kunskaper genom att få - och ta till dig - kontinuerlig respons från lärarna (formativ bedömning).

Bedömningen görs genom:

 • observerationer av hur du för fram din åsikt och deltar i diskussioner.
 • granskning av dina texter.

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
 • Sv   3
  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: