Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från nutid till forntid - en tidsresa

Skapad 2016-01-22 16:46 i Emausskolan Västerås Stad
Ett arbetsområde i SO där du genom jämförelser får ökad förståelse för tidsbegrepp och levnadsvillkor förr och nu.
Grundskola 3 Svenska SO (år 1-3) Svenska som andraspråk

Under våren kommer du att få lära dig mer om hur vardagen kunde se ut för människorna på stenåldern, bronsåldern och järnåldern i jämförelse med hur vi lever idag.

Innehåll

Arbetssätt

Vi fokuserar på de levnadsvillkor vi har gemensamt med de forntida människorna. Vi börjar med att arbeta fram dessa gemensamma faktorer. Vad är nödvändigt för vårt liv idag? Sedan sätter vi oss i tidsmaskinen och åker bakåt i tiden för att undersöka hur det ligger till... Vi använder film, litteratur och bildkällor för att ta reda på vad som var viktigt för människorna på forntiden. Vi samlar fakta på olika sätt och redovisar sedan vad vi lärt oss. Vårens temaarbete kommer också att involveras i vårt SO-arbete. 

Du kommer att:

- lyssna på och läsa texter om istiden och livet på forntiden.

- se filmer om istiden och livet på forntiden.

- lyssna på lärarens genomgångar och se illustrationer från alla tidsåldrar.

- delta i samtal kring det du läst/hört och utifrån filmer du sett.

- få förståelse för vad en tidslinje är och lära dig att tillverka en egen.

- reflektera över likheter och skillnader i vårt sätt att leva nu och hur de levde på forntiden.

- reflektera kring våra levnadsvillkor och att de förändras med tiden.

- lära dig att känna igen spår i naturen som inlandsisen och de forntida människorna lämnat efter sig.

- lära dig vissa språkliga uttryck och begrepp som kan spåras till forntiden samt användas i historiska sammanhang.

- berätta, skriva och illustrera om istiden, stenåldern, bronsåldern, järnåldern och nutid.

 

Syfte och kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • SO   3
  Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
 • SO   3
  Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
 • SO   3
  Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO   3
  Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
 • SO   3
  Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- beskriva hur det var att leva på forntiden,

- göra jämförelser mellan livet på forntiden och vår tid,

- tillverka och förstå en tidslinje,

- beskriva vilka forntidsspår, lämningar och språkliga uttryck som finns efter inlandsisen och de forntida människorna.

 

Matriser

Sv SO SvA
Forntiden år 3 - Bedömningsmatris

Jag har visat att jag kan:

Nivå 1
Med stöd av lärare
Nivå 2
På egen hand
namnen på tidsåldrarna och i vilken ordning dom kommer.
 • SO   3
förstå en tidslinje samt använda begreppen dåtid, nutid och framtid.
 • SO   3
jämföra och se likheter och skillnader mellan livet på forntiden och i nutid men även mellan de olika tidsepokerna stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
 • SO   3
 • SO   3
 • SO   3
ge exempel på spår av istiden och forntiden i naturen.
 • SO   3
ge exempel på språkliga uttryck som kan spåras till forntiden.
 • SO   3
söka och använda information samt formulera faktatexter som andra kan läsa och förstå.
 • Sv   3
 • Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: