Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP (lokal pedagogisk planering) för Rollek ht15-vt16

Skapad 2016-01-22 16:49 i Pysslingen Förskolor Hjärtstenen Pysslingen
Förskola
Förskolan har i uppdrag att lägga grunden för ett livslångt lärande. Vår verksamhet ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Barnens nyfikenhet och intressen skall uppmuntras och deras vilja och lust att lära skall stimuleras. Vår verksamhet skall vara anpassad till och för alla barn i förskolan.

Innehåll

FOKUSOMRÅDE

Styrdokumenten (Läroplanen för förskolan, Lpfö98) slår fast vikten av att barnen ska ha möjlighet att vistas i en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik. En viktig del i detta är leken. Leken främjar barns utveckling och lärande genom att i leken så har barnen möjlighet till utbyte av känslor, upplevelser och erfarenheter. Leken kan medföra att barnen övar förmågor som turtagande, att kompromissa, sätta sig in i den andres situation, att dela med sig av erfarenheter och kunskap m.m.

I Lpfö 98 står det att "Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I leken stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmågan att samarbeta och lösa problem.

Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.

Vi pedagoger har sett att barn inne på Lönneberga visar intresse för rollek (de klär ut sig, packar väskor, lagar mat m.m.) och därför skall verksamheten möjliggöra för barnen att fortsätta utvecklas och utmanas i/kring sitt intresse.

AVDELNINGENS MÅL

 • Verksamhetens miljö har erbjudit möjligheten för barnen att kunna ta egna initiativ kring sitt intresse, material ska ha funnits tillgängligt på barnens nivå.
 • Pedagogerna har format arbetet med rollek, så att det utgår ifrån barnens intressen. 
 • Pedagogerna har använt ett medvetet språkbruk för att bidra till att barnen kan träna på sin förmåga att leka
 • Pedagogerna har uppmuntrat barnen till att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter genom lek, sång och drama

AKTIVITETER FÖR ATT NÅ MÅLEN

 • Vi placerar utklädningskläderna i barnens höjd, så att de själva kan plocka fram och använda dem när de vill.

 • Vi pedagoger har ett tillåtande förhållningssätt till att barnen ska kunna ta med sig materialet till den plats där de vill leka

 • Pedagogerna skall finnas nära till hands för att kunna hjälpa till att föra leken vidare genom att tillföra nytt stoff (nytt material) så att leken kan fortsätta

 • Verksamhetens miljö skall med jämna mellanrum ses över så att materialet stämmer överens med vad barnen leker för rollekar. T.ex. om barnen vill leka doktor så skall det finnas material som möjliggör för dem att leka det.

 • Pedagogerna genomför planerade aktiviteter där barnen får leka situationer som de har erfarenhet av och upplevt 

ANSVARIG

Mickis, Ulrika och Alexandra

VAD SÄGER STYRDOKUMENTEN?

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: