Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstider

Skapad 2016-01-22 20:35 i Hjortsbergsskolan sär Falkenberg
Under året studerar vi djur, växter och vädertyper under de olika årstiderna samt hur årstidernas växlingar påverkar oss människor. 
Grundskola 4 Biologi Naturorienterande ämnen
Under året studerar vi djur, växter och vädertyper under de olika årstiderna samt hur årstidernas växlingar påverkar oss människor. 

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Bedömning - vad och hur

 Vad 

Din förmåga att:

 • berätta hur några djur lever under de olika årstiderna t.ex. orm, igelkott och mås
 • berätta vad som händer med några växter under ett år t.ex en blomma, ett lövträd och ett barrträd
 • avläsa dagens utomhustemperatur och föra in i en tabell
 • säga vilket väder det är och peka på den vädertypens symbol
 • använda några av de ämnesspecifika ord som hör till arbetsområdet när du berättar om djur och växters livscykler

Hur

När arbetsområdet är slut får du berätta till bilder vad som händer med växter och djur under de olika årstiderna. Du får även berätta om vad som händer med temperatur och vädertyper under året.

 

Kopplingar till läroplan

 • Bi  E 6
  Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Bi  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.

Undervisning och arbetsformer

Under året kommer vi att studera årstidernas växlingar och hur de påverkar oss människor samt vilka kännetecken de olika årstiderna har. 

Vi följer ett träd, "klassens träd", och ser hur det förändras under de olika årstiderna. Vi kommer även att studera andra växter samt djur och hur de lever under de olika årstiderna för att på så sätt få förståelse för några växters och djurs överlevnadsstrategier samt livscykler. 

Dessutom kommer vi att observera olika vädertyper samt göra temperaturmätningar. 

Vi dokumenterar våra undersökningar och observationer med bl.a. bild och text.

Ämnesspecifika ord och begrepp som betonas i detta tema är: årstid, vinter, vår, sommar, höst, snö, skare, is, soligt, molnigt, hagel, regn, blåst, storm, knopp, ide, flyttfåglar 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: