Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att Skriva sig till Läsning- ASL

Skapad 2016-01-23 10:19 i 0 Kronan F-9 Trollhättan
Vi inspireras av metoden Att skriva sig till läsning där skrivandet sker på dator eller surfplattor. Denna metod bygger på individ anpassning, där eleven befinner sig och utvecklar sina förmågor vidare i egen takt. Vi tränar även på samarbetet då eleverna behöver oftast arbeta i par. Elevernas finmotorik tränas genom bland annat med ritning, att pärla, öga- hand övningar och andra uppgifter.
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk
...

Innehåll

Förmågor

 • Formulera sig
 • Finmotorik
 • Kommunicera
 • Samarbete
 • Anpassa språket efter olika syften
 • Skapa bilder
 • Turordning
 • Grovmotoriska grundformer

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • SvA
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Centralt innehåll

 • Alfabetet och alfabetisk ordning
 • Sambandet mellan ljud och bokstav
 • Skapande texter där ord och bild samspelar 
 • Språkets struktur
 • Strategier för att skriva några olika typer av text
 • Språkliga strategier för att minnas och lära
 • Berättande texters budskap 
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande där vi använder bilder och andra hjälpmedel
 • Att lyssna och återberätta

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
 • SvA  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • SvA  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SvA  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • SvA  1-3
  Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • SvA  1-3
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Hur ska undervisningen genomföras?

 • Skriva med interaktiva hjälpmedel och skrivprogram på dator och/eller iPad. 
 • Skapa upplevelser som inspirerar till skrivande, illustrerande och berättande
 • Illustrera enkla bilder tillsammans och därmed träna handens motorik
 • Att berätta och analysera egna och andras texter i skrift och i samtal. 
 • Högläsning av pedagog eller enskilt, här räknar vi även klassens bloggtext, bildläsning och enklare böcker ex. delad bok - illustration enskilt och i grupp för att sedan fortsätta skriva
 • Spel och lekar
 • Idrott- för att träna grovmotorik
 • Mandalas och andra rituppgifter
 • Pärla både fritt och efter motiv

Hur ska eleverna bedömas?

 

 • Kunna tolka och återberätta sina upplevelsebilder.
 • Kunna lyssna och samtala
 • Kunna skriva elev nära texter med hjälp av dator och/eller iPad. 
 • Kunna läsa och tolka en bild samt återberätta sin skrivna berättelse.
 • Kunna beskriva en händelse/upplevelse eller en bild med ett språk så att andra förstår.
 • Kunna skapa en elev nära text och illustrera en bild som beskriver texten.
 • Kunna välja arbetssätt
 • Kunna förstå egna och andras texter

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • SvA   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • SvA   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • SvA   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: