Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä VT 16- English, Read a Novel year 9

Skapad 2016-01-23 14:12 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Ni läser en amerikansk roman, Life after death, ni skriver om boken och slutligen spelar ni individuellt in en presentation om romanen.
Grundskola 9 Engelska

“Read, read, read.

Innehåll

What to do

After having read your novel, you are going to present it in a recording.  Please check that the sound is of good quality before you hand it in.

The following things are to be included in your presentation:
       

 • 1/3 A basic summary of the story.

       A description of the main character
      Plot and Conflict. Problems the main character has to face –   and how he or she deals with these.

 • 1/3 Tell me a few thoughts about the books – explain by giving examples from specific pages. Find both likes and dislikes when you sum up the book.
 • 1/3  a paragraph, dialogue, some quotes or page from the book. Explain why you chose that particular passage. Themes. Find two or three themes and give short examples of them from the text. (Typical themes are RELIGION LIFE DEATH LOVE FRIENDSHIP IDENTITY LOSS) Example: "Love is an important theme in this book because... On page 43 you find this passage where..."

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Matriser

En
Book Project

Centralet innehåll

Du tränar på att läsa skönlitteratur och att använda strategier för att förstå av sammanhanget, när ditt ordförråd inte räcker till. Du tränar förmågan att skriva olika sorters texter och att bearbeta dem så att de blir bättre. Du ska också uttrycka tankar, åsikter och känslor i tal och skrift. Du får också veta hur människor lever i någon del av världen där engelska talas, med kulturella, sociala och geografiska skillnader.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Visa förståelse
berätta om det du läst i tal och skrift och berätta om personer, platser, budskap, detaljer i boken både muntligt och skriftligt.
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Du visar att du förstått genom att översiktligt berätta om, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar att du förstår genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar dinförståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
skriftlig produktion
Förbättra och bearbeta: Att förtydliga och variera din kommunikation Att bearbeta och göra förbättringar av egna framställningar.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
skriftlig produktion
Skriva
En engelsktalande person förstår texten efter en eller några genomläsningar. Textens meningar hänger ihop med varandra. Använder ett engelskt ord och frasförråd så att en engelsktalande person förstår. Du har nämner citat och exempel från boken. Du nämner något bokens olika teman.
En engelsktalande person förstår både helhet och detaljer i texten vid en första genomläsning. Texten är indelad i stycken utifrån sammanhang. Använder ett varierat ord- grammatik och använder t.ex. bindeord. Innehållet drivs framåt med ny information utan upprepningar. Du har med citat och exempel från boken där du motiverar ditt val. Du knyter an till bokens olika teman.
Väljer rätt ord i rätt sammanhang. Texten har en god struktur både inom och mellan stycken. Visar ett stort och avancerat ord- och frasförråd. Innehållet beskrivs och förklaras utförligt. Kan utveckla och fördjupa innehållet. Du har med tydliga exempel och citat från boken där du motiverar väl ditt val. Du knyter väl an till bokens olika teman.
Diskutera & jämföra
Du diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med dina egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade jämförelser med dina egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och om- råden där engelska används och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med dina egna erfarenheter och kunskaper.
Ny aspekt
Muntlig produktion
Du uttrycker dig enkelt och begripligt och relativt sammanhängande i olika genrer. Du bearbetar och gör enkla förbättringar. Du väljer och använder dig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du uttrycker dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande samt även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Du formulerar dig även med visst flyt. Du försöker att lämna manus och att prata fritt, och lyckas med detta mestadels av tiden. Du bearbetar och gör välgrundade förbättringar. Du väljer och använder dig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du uttrycker dig varierat, tydligt och sammanhängande, samt med flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation. Du formulerar dig även med visst flyt. Du gör din presentation utan att läsa i manus och du använder dig enbart av stödord och du lyckas med att prata fritt. Du bearbetar och gör välgrundade förbättringar. Du väljer och använder dig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: