Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solsystemets himlakroppar

Skapad 2016-01-23 14:24 i Söderskolan Falkenberg
Ett arbete om solsystemets himlakroppar och hur man mäter tid utifrån planeters rörelser.
Grundsärskola 6 Fysik Naturorienterande ämnen
Du kommer att få lära dig mer om solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Du kommer att få lära dig om dag, natt, månader, år och årstider. Vi diskuterar hur människan mäter tid både förr och nu. Du kommer att få möjlighet att fördjupa dig mer i ett arbete om en planet i vårt solsystem. Vi kommer också att prata om människan i rymden och historiska upptäckter.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden,
 • NO
  Syfte genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
 • NO
  Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Bedömning - vad och hur

Du bedöms hur väl du kan

- använda kunskaperna i fysik i diskussioner

- planera, utföra och dokumentera undersökningar på ett naturvetenskapligt arbetssätt.

- granska och tolka faktatexter

Kopplingar till läroplan

 • NO  E 6
  Eleven kan bidra till resonemang om solen, månen och planeterna och medverkar i att identifiera och beskriva några månfaser och stjärnbilder.
 • NO  E 6
  Eleven kan medverka i att hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och bidrar till resonemang om informationens användbarhet.
 • NO  E 6
  Eleven kan medverka i att genomföra enkla undersökningar och sorteringar och bidrar till dokumentationer av arbetet och resultaten.
 • NO  E 6
  Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att ha en varierad undervisning med:

 • Genomgångar
 • Se på filmer
 • Jobba med texter och frågor
 • Fördjupning där ni t ex får göra en egen film om valfri planet i solsystemet
 • Laborationer och övningar med fokus på hur man kan mäta tid på olika sätt
 • Skriftligt prov

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-6
  Mönster och strukturer i naturen Sol, måne och planeter. Månens faser och några stjärnbilder.
 • NO  1-6
  Mönster och strukturer i naturen Årstidsväxlingar och kännetecken för de olika årstiderna. Vilka konsekvenser årstidsväxlingarna får för människan.
 • NO  1-6
  Naturvetenskap i vardagen Aktuella samhällsfrågor som rör naturvetenskap.
 • NO  1-6
  Metoder och arbetssätt Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
 • NO  1-6
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.

Matriser

NO Fy
NO kunskapskrav år 6 - Grundsärskola

Mönster och strukturer i naturen

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan **bidra** till resonemang om solen, månen och planeterna
Eleven kan föra **enkla** resonemang om solen, månen och planeterna
Eleven kan föra **välutvecklade** resonemang om solen, månen och planeterna
Eleven **medverkar** i att identifiera och beskriva några månfaser och stjärnbilder.
Eleven identifierar och beskriver några månfaser och stjärnbilder på ett **delvis fungerande** sätt.
Eleven identifierar och beskriver några månfaser och stjärnbilder på ett **väl fungerande** sätt.

Naturvetenskap i vardagen

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan **medverka** i att hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och **bidrar** till resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och för då **enkla** resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och för då **välutvecklade** resonemang om informationens användbarhet
Eleven kan **medverka** i att genomföra enkla undersökningar och sorteringar och **bidrar** till dokumentation av arbetet och resultaten
Eleven kan genomföra **enkla** undersökningar och sorteringar på ett **delvis fungerande** sätt och gör **enkel** dokumentation av arbetet och resultaten
Eleven kan genomföra **enkla** undersökningar och sorteringar på ett **väl fungerande** sätt och gör **välutvecklad** dokumentation av arbetet och resultaten.

Ämnesspecifika begrepp

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan använda **enstaka** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: