Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Sant eller Falskt/ källgranskning

Skapad 2016-01-23 15:34 i Idalaskolan Lunds för- och grundskolor
Vi lär oss om källgranskning av texter genom bokmattterialet:”När jag reste till underjorden och andra sanna eller falska historier” och ”Sant eller falskt” av Andreas Palmaer .
Grundskola 3 Svenska SO (år 1-3)
Vi lär oss om källgranskning av texter genom bokmattterialet:”När jag reste till underjorden och andra sanna eller falska historier” och ”Sant eller falskt” av Andreas Palmaer .

Innehåll

 

Syftet är att eleverna ska lära sig att vara källkritiska. De ska kunna analysera och granska, texters innehåll och avgöra sannolikheten i en text. Utifrån diskussionsövningen ska de därefter skapa en egen ”Sant eller falskt” berättelse som de ska redovisa för sina kamrater.

Syftet med uppgiften är också att sammarbeta med en kamrat där ni gemensamt ska ge varandra konstruktiv feedback och respons. Vid minst två tillfällen ska man ha hjälpt sin kamrat i arbetet och fått respons tillbaka av kamraten.

Responsen ska ske efter en responsmall där angivna  puntker ska följas.

Här kopplar du syfte/n från Läroplanen

Undervisningens innehåll: Vad?

Utvalda delar ur innehållet i ”När jag reste till underjorden och andra sanna eller falska historier” och ”Sant eller falskt” av Andreas Palmaer  bearbetas, diskuteras i mindre grupper och redovisas i grupp.

Eleven ska med hjälp av egen fantasi och källkritiskt sökande av uppgifter på internet skapa en egen ”Sant eller falskt” berättelse som redovisas muntligt i klassen.

Uppgiften är också att sammarbeta med en kamrat där ni gemensamt ska ge varandra konstruktiv feedback och respons. Vid minst två tillfällen ska man ha hjälpt sin kamrat i arbetet och fått respons tillbaka av kamraten.

Responsen ska ske efter en responsmall där angivna puntker ska följas.

Undervisningens innehåll: Hur?

Vid varje lektionstillfälle presenteras delar ur litteraturen ”När jag reste till underjorden och andra sanna eller falska historier” och ”Sant eller falskt” av Andreas Palmaer . Texterna bearbetas och, diskuteras i mindre grupper och redovisas muntlig i klassen. Vid varje tillfälle skapas den berättelse som ska utmynna i en egen färdig "Falskt eller sant" berättelse som ska redovisas i klassen.

Uppgiften är också att sammarbeta med en kamrat där ni gemensamt ska ge varandra konstruktiv feedback och respons. Vid minst två tillfällen ska du ha hjälpt din kamrat i arbetet och fått respons tillbaka av kamraten.

Responsen ska ske efter en responsmall där angivna puntker ska följas.

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Här kopplar du kunskapskraven från läroplanen.

Bedömning

Detta blir du bedömd i, i  ämnet svenska

Du ska kunna skriva en text som visar att du har en tydlig inledning, handling och avslutning. 

Du ska kunna förbättra din text utifrån din kamrats respons. 

Du ska ha gjort en kamratrespons på din kamrats text.

Detta blir du bedömd i, i  ämnet So:

Du ska kunna granska en text källkritiskt och framföra din åsikt om en text muntligt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3

Matriser

Sv SO
Tema Sant eller Falskt/ källgranskning

.

Nivå 1
Nivå 2
Du ska kunna skriva en text som visar att du har en tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Sv   3
Du ska med hjälp kunna skriva en text som visar att du har en tydlig inledning, handling och avslutning.
Du ska kunna självständigt skriva en text som visar att du har en tydlig inledning, handling och avslutning.
Du ska kunna förbättra din text utifrån din kamrats respons. Du ska ha gjort en kamratrespons på din kamrats text.
 • Sv   3
Du ska kunna med viss hjälp förbättra din text utifrån din kamrats respons. Du ska med viss hjälp göra en kamratrespons på din kamrats text.
Du ska kunna självständigt förbättra din text utifrån din kamrats respons. Du ska kunna självständigt göra en kamratrespons på din kamrats text.
Du ska kunna granska en text källkritiskt och framföra din åsikt om en text muntligt.
 • SO   3
Du ska kunna värdera en texts innehåll, förstå textens betydelsen och trovärdighet och utrycka ditt tankesätt muntligt i en diskussionsgrupp.
Du ska kunna värdera en texts innehåll, förstå textens betydelse och trovärdighet och utrycka ditt tankesätt muntligt i en diskussionsgrupp och kunna redogöra för varför du tänker på detta sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: