Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Längd Årskurs 1

Skapad 2016-01-23 17:19 i Delfinskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 Matematik
...

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och

Undervisningens innehåll: Vad?

Vi ska arbeta med att mäta med kroppsmått, ej standardiserade mått (pennor etc) samt standardiserade mått (m, cm). Diskussioner kring fördelar och nackdelar med olika mått. Vi ska jämföra och uppskatta längd.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Undervisningens innehåll: Hur?

  Du ska få:
  • mäta saker med hjälp av t ex pennor, gem, snöre och linjal
  • jämföra olika längder
  • uppskatta olika längder
  • spela spel
  • kunskaper om vad man mätte med förr
  • mäta saker med gamla mått

 

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Du ska kunna  mäta, jämföra och uppskatta längder med olika hjälpmedel.

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Bedömning

Bedömning kommer att ske under arbetets gång och med en diagnos i anslutning till kapitlet i matematikboken

Matriser

Ma
Längd årskurs 1

Längd
 • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
Ny nivå
Metod
Att mäta längd.
Du har grundläggande kunskaper att mäta längder med t ex pennor, gem eller snöre.
Du har förmågan att mäta längder med t ex pennor, gem, suddgummi, snöre eller linjal.
Du kan använda linjal och måttband för att göra mätningar och ange ett resultat.
Analysförmåga
Välja mätenhet.
Du kan till viss del välja lämpliga mätverktyg.
Du har förmågan att välja lämpliga mätverktyg.
Du har förmågan att välja lämpliga mätverktyg och avläsa dem.
Analysförmåga
Jämföra olika längder.
Du kan till viss del jämföra längder som är längre eller kortare än en meter.
Du har förmågan att jämföra längder som är längre eller kortare än en meter.
Du har förmågan att jämföra och uppskatta längder med rimlighet.
Begreppsförmåga
Känna till olika mätenheter.
Du kan till viss del se skillnad mellan centimeter och meter.
Du har förmågan att visa eller förklara hur lång en cm resp en meter är.
Du har förmågan att kunna använda rätt enhet i praktisk mätning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: