Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genomförandeplan Test Systematiska kvalitetsarbetet

Skapad 2016-01-23 18:12 i Provförskola 2015 och framåt Kungsbacka Förskola & Grundskola
En pedagogisk planering för hur vi genomför arbetet med målen som förskolan skall svara mot, nationella och kommunala
Förskola
Utifrån Lpfö98 rev 2010 samt förskolans gemensamma förhållningssätt ( dvs. barnsyn, atmosfär och kunskapssyn) arbetar avdelningen/huset på följande sätt när det gäller nedanstående områden:

Innehåll

Normer och värden

Vi arbetar aktivt med att barnen skall utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. Vi i arbetslaget föregår med gott exempel och skapar ett demokratiskt klimat i förskolan där samhörighet och ansvar kan utvecklas. 

 

Utveckling och lärande

Vi strävar efter att skapa en verksamhet där barnen känner lust att leka och lära och utvecklar en tillit till sin egen förmåga. Barnen skall känna att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya färdigheter. 

Barns inflytande

Vi arbetar för att barnen skall förstå vad demokrati är. Att de skall, efter sin förmåga, lära sig ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan.  De skall få möjlighet att påverka sin situation och ha inflytande över sin vardag på förskolan. 

Uppföljning och utvärdering

Förskolans verksamhet och kvalitet skall systematiskt dokumenteras, följas upp, analyseras och utvärderas. För att ge varje barn de bästa förutsättningar för att utvecklas och lära.

Förskola och hem

Arbetet startar vid inskolningen där vi arbetar för att varje barn och förälder får en god introduktion i förskolan. Vi ger föräldrarna möjlighet att få insyn och att de känner sig delaktiga i verksamheten. 

Vi utgår ifrån barnens intressen/behov och verksamhetens behov av utveckling


Hur går vi vidare?

Vad behöver utvecklas med utgångspunkt ur vår dokumentation, reflektion och analys.

Matriser

Kungsbacka kommun, förskolor. Mall för systematiskt kvalitetsarbete.

Normer och värden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: