Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppskatta, mäta och jämföra vt -16

Skapad 2016-01-23 18:38 i Valhallaskolan Halmstad
Vi ska arbeta med att mäta och uppskatta längd, vikt och volym, båda enskilt och tillsammans med andra. Vi arbetar med begrepp som beskriver längders, vikters och volymers relationer.
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Svenska Matematik
Vi kommer att mäta på olika sätt, både utom- och inomhus. Vi kommer att uppskatta olika längder, vikter och volymer. Vi kommer att lära oss olika begrepp som meter, decimeter, centimeter. kilo, hekto, gram, liter och deciliter. Vi kommer att göra jämförelser mellan lång, kort, tjock, hög, låg, bred smal, tung och lätt m.m.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Konkretiserade mål

Du ska kunna måttenheterna mm, cm, dm och m. Du ska kunna 1m=100 cm, 10 dm, 1dm=10 cm, 1 cm =10 mm, 1kg= 10hg, 1hg= 100g, 1l= 10 dl.

 Du ska kunna uppskatta längden på olika föremål som är ca 1 meter, 1 dm och 1 cm. Du ska kunna mäta olika föremål i klassrummet eller ute med en linjal eller ett måttband i hela cm, dm eller m. Du ska kunna jämföra olika längder och förklara det med hjälp av begreppen längre, längst, kortare, kortast, bred, bredast, smal smalast, hög, högst, låg, lägst, tung, tyngre, lätt, lättast, lika, dubbelt och hälften. Du ska kunna väga olika föremål i klassrummet och beräkna olika föremåls volym. Du ska kunna samarbeta med en kamrat.

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
 • Sv   3
  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

Undervisningen

Eleverna ska parvis:

laborerar fram och diskutera hur många cm det går på en meter osv.

arbeta med att uppskatta och mäta olika saker i klassrummet och ute.

jämföra olika föremåls längd och beskriva dem med hjälp av olika begrepp.

redovisa sina resultat och tillvägagångssätt.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Bedömning

Vi kommer att bedöma elevernas kunskap genom att:

Lyssna på deras redovisningar.

Observera deras pararbete.

Samtal med eleverna. 

Vid behov ett skriftligt/muntligt eftertest.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: