Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva - en berättelse i sex delar

Skapad 2016-01-24 09:37 i Torpskolan Lerum
Ett skrivprojekt som utgår från "skrivprojektet Vilse" som Fredrik Sandström har utarbetat. Ett skrivprojekt i sex delar som resulterar i en längre berättande text.
Grundskola 7 Svenska
Du är på skogsutflykt och ska plocka svamp eller bär. Du går själv och kommer längre ifrån de andra. Helt plötsligt så upptäcker du att du är ensam i skogen. Du har kommit bort från de andra. Du är vilse!

Det är grundstoryn i den berättelse, på sex delar, som du ska skriva.

Innehåll

Lgr 11

Du ska få utveckla din skriftliga förmåga och nedan kan du se vilka förmågor och vilket centralt innehåll som kommer beröras.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Arbetsområde:

Du kommer skriva en berättelse som heter Vilse och den består av sex olika delar. Varje del tränar något specifikt för att utveckla din förmåga så mycket som möjligt. Du kommer få lyssna till genomgångar, delta i gemensamma skrivövningar samt parvisa. Slutligen så skriver du en egen text som kommer ingå i den färdiga berättelsen. Du kommer också få träna dig i att reflektera kring ditt skrivande; vad du kan utveckla vidare, och även träna dig på att ge respons till andra.

 

De olika delarna i berättelsen är:

kapitel 1: Fängslande inledning

kapitel 2: Personbeskrivning

kapitel 3: Miljöbeskrivning

Kapitel 4: Dialog

kapitel 5: Dramaturgin stegras

kapitel 6: Avslutning

Bedömning

Din skriftliga förmåga kommer bedömas utifrån matrisen nedan.

Uppgifter

 • Berättelse: Vilse

Matriser

Sv
Berättande text - skrivprojektet Vilse

Innehåll

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Gestaltning
Texten innehåller enkla gestaltande beskrivningar.
Texten innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar.
Texten innehåller väl utvecklade gestaltande beskrivningar.
Enkla berättargrepp som liknelser, metaforer,
Utvecklade berättargrepp som liknelser, metaforer,
Välutvecklade berättargrepp som liknelser, metaforer
Innehåller detaljer med viss betydelse för helheten.
Innehåller träffande detaljer med betydelse för helheten.
Innehåller god balans mellan detaljer- helhet.
Personbeskrivning
Texten innehåller enkla personbeskrivningar. Läsaren får veta något om personerna, framför allt yttre egenskaper. Man vill gärna veta mer om huvudpersonens inre egenskaper såsom tankar, känslor etc. Du beskriver mer än gestaltar.
Texten innehåller utvecklade personbeskrivningar. Läsaren får en god bild av flera personer i texten och du beskriver både yttre och inre egenskaper såsom deras tankar, känslor, handlingar på ett relativt utförligt sätt. Du använder dig både av beskrivande ord men även gestaltning.
Texten innehåller välutvecklade personbeskrivningar där du beskriver både helhet och detaljer. Läsaren får en mycket god bild av personerna i texten och du beskriver både yttre och inre egenskaper så som deras tankar, känslor, handlingar på ett välutvecklat och nyanserat sätt. Du använder dig av beskrivningar och gestaltningar på ett medvetet sätt.
Miljöbeskrivning
Texten innehåller enkla miljöbeskrivningar. Läsaren får veta något om miljön och du använder framför allt beskrivande ord utifrån något sinne för att skapa en stämning i texten.
Texten innehåller utvecklade miljöbeskrivningar. Läsaren får en god bild av miljön och du använder beskrivande ord utifrån några sinnen. Du använder miljöbeskrivningarna för att försöka skapa en stämning i texten.
Texten innehåller välutvecklade miljöbeskrivningar där du beskriver både helhet och detaljer. Läsaren får en mycket god bild av miljön. Du både beskriver och gestaltar den genom flera sinnen. Du använder miljöbeskrivningarna för att skapa en stämning i texten.

Kommunikativ kvalité

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Dialog
Texten innehåller dialog men den för oftast inte berättelsens handling framåt. Dialogen tillför inte så många detaljer kring berättelsens handling.
Texten innehåller dialog och den för berättelsen mestadels framåt. Dialogen bidrar till att läsaren får veta några viktiga detaljer i berättelsens handling.
Texten innehåller dialog och den är effektiv och bär berättelsens handling framåt. Dialogen bidrar till att öka läsvärdet av berättelsens handling.

Språk - ordval

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ord
Du skriver med viss språklig variation. Du använder enkla ord i ditt skrivande. Orden upprepas och återkommer ofta i texten.
Du skriver med relativt god språklig variation. Du varierar ditt ordval mestadels och du försöker anpassa dina ord beroende på sammanhang i texten.
Du skriver med god språklig variation. Du varierar ditt ordval, och du har med olika nyanser på orden samt anpassar dina ord beroende på sammanhang i texten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: