Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att göra åttor - vt 16

Skapad 2016-01-24 10:10 i Östlyckeskolan Alingsås
Klassen gör egna stegkombinationer som sedan redovisas gruppvis genom att varje grupp filmar sitt rörelseprogram
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
I detta område utforskar du kroppens möjligheter genom musik och rytm.

Du använder hela kroppen, koncentrationen och glädjen när du rör dig.

Musik och rytm ökar för förmågan till kommunikation, samspel och självkänsla.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang

 

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

Konkretisering av mål

Du utvecklar förmågan att göra stegkombinationer med hänsyn till musikens uppbyggnad, rytm och puls.


Du utvecklar förmågan att praktiskt genomföra programmet och att lära ut en stegkombination till andra.

Du utvecklar förmågan att anpassa och variera dina rörelser till musikens puls och rytm.

Kopplingar till läroplan

 • Idh  7-9
  Rörelse Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.

Arbetssätt

Vi tittar tillsammans på Skolverkets bedömningsstöd - hur kan de olika nivåerna se ut.

Vi tittar tillsammans på olika danssteg som kan användas.

Klassen delas in i 4 - 6 grupper. Varje grupp gör två stegkombinationer (1-8). Alla i gruppen ska vara säkra på stegen innan det är dags för tvärgrupper. Nu skall 8 - 16 stegkombinationer sättas ihop till ett rörelseprogram.
Varje grupp skall filma sin slutprodukt.

Filmen läggs i lärloggen - tagga idh

Bedömning

Följande förmågor kommer att bedömmas:
 • förmågan att anpassa och variera komplexa rörelser till aktiviteten.
 • förmågan att i rörelse- och träningsprogram anpassa sig till takt, rytm och sammanhang

Till grund för bedömning av din kunskapsutveckling kommer användas följande:

 • Genomförande av musik-rörelse-program som ledare.
 • Genomförande av musik-röelse-program som deltagare.

Din kunskaputveckling kommer bedömmas utifrån och att dokumenteras i en bedömningsmatris för ämnet Idrott och hälsa.

Matriser

Idh
Bedömning rörelseprogram till musik

På väg mot godtagbar nivå
Godtagbar nivå
På väg mot högre nivå
Högre nivå
Träningprogram till musik
 • Idh  A 9
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Deltar men gör inga eller väldigt få rörelser i takt till musiken.
Deltar aktivt i danser och motionsprogram till musik och gör ibland rörelserna i takt till musiken.
Visar god känsla för takt och rytm i flera danser och motionsprogram till musik.
Visar en mycket utvecklad känsla för takt och rytm i flera danser och motionsprogram till musik.
Rörelse
 • Idh  A 9
Har deltagit i för liten omfattning för att bli bedömd.
Deltar men kan bara sätta ihop enstaka stegkombinationer.
Kan sätta ihop några stegkombinationer
Sätter ihop flera olika stegkombinationer på ett säkert sätt
Sätter ihop stegkombinationerna med säkerhet och har flyt mellan de olika kombinationerna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: