Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Med siktet inställt på slutbetyg 7-9 Idrott och hälsa

Skapad 2016-01-24 10:17 i Vasaskolan Hedemora
En sammanfattning av visad kunskap i Idrott och hälsa under årskurs 7-9
Grundskola 9 Idrott och hälsa
Här får du en total sammanställning på hur du ligger till just nu i förhållande till kunskapskraven i Idrott och hälsa. Precis som slutbetyget är allt du visat under årskurs 7-9 inräknat i den här sammanställningen.

Med siktet inställt på slutbetyg årskurs 9!

Innehåll

Fördela lektionerna, planera dem - genomför dem - visa vad du kan!

Du ska göra en grovplanering och lägga in det antal lektioner som är kvar på de områden som du behöver lägga tid på inför slutbetyget i årskurs nio.

 • Du får ett papper av din lärare där du ska grovplanera och fylla i antal lektioner.
 • Lämna in din grovplanering till läraren

Vi fyller i den här sammanfattningen efter hand du visar dina kunskaper.

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
 • Lgr11
  Läraren ska utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt informera rektorn,
 • Lgr11
  Läraren ska med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål fortlöpande informera elever och hem om studieresultat och utvecklingsbehov, och
 • Lgr11
  Läraren ska vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper.

Mer om ämnet Idrott och hälsa

Det finns mycket material att läsa om ämnet, och filmer man kan se.

Tveka inte att fråga läraren om det finns frågor!

Matriser

Idh
Med siktet inställt på slutbetyg 7-9 Idrott och hälsa

Ej arbetat med ännu
Behöver genomföras denna termin.
Insats
Kanske har du har varit ledig, sjuk eller frånvarande av annan anledning, varit inaktiv på lektionerna eller så behöver du öva mer för att nå målen
E
Det du har visat sammantaget uppnår E
C
Det du har visat sammantaget uppnår C
A
Det du har visat sammantaget uppnår A
Delta
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Takt och rytm
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.
Simma
(Simkravet betygssätts inte i nivåer, antingen klarar man det eller också inte)
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge
Mål & plan för träning
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Aktiviteter, hälsa & förmåga
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Anpassa friluftsaktiviteter
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Orientera sig
Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Förebygga skador
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Nödsituationer
(Nödsituationer betygssätts inte i nivåer, antingen klarar man det eller också inte)
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: