Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Media

Skapad 2016-01-24 10:59 i Aspenässkolan Lerum
Genom detta tema kommer eleverna att få lära dig mer om olika medier såsom dagstidningar, TV och internet. De ämnen som kommer att ingå i detta tema är svenska, engelska, bild och SO.
Grundskola 5 Samhällskunskap Engelska Bild Svenska
Du kommer genom detta tema få lära dig mer om olika medier såsom dagstidningar, TV och internet. De ämnen som kommer att ingå i detta tema är svenska, engelska, bild och SO.

Innehåll

Mål

Du ska,

 • kunna samtala om olika reklam-och nyhetsbilder, till exempel om hur de är utformade och vad för budskap de förmedlar.
 • kunna förstå och tolka olika texter från olika medier, t ex artiklar från dagstidningar, bloggar eller faktatexter från internet.
 • kunna skriva olika typer av texter, både på svenska och engelska, som du möter i media t ex notis eller artikel.
 • kunna söka information via sökmotorer ifrån internet.
 • känna till något om hur information, reklam och opinionsbildning sker.
 • känna till hur sexualitet och könsroller framställs i media.
 • känna till några sätta att söka och värdera information från olika medier.

Kopplingar till läroplan

 • Bl  4-6
  Bildanalys Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • Sh  4-6
  Information och kommunikation Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
 • Sh  4-6
  Information och kommunikation Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Undervisningens innhåll

Du kommer,

 • att få samtala om olika reklam- och nyhetsbilder samt själv framställa några olika typer av bilder.
 • genom olika övningar få söka och välja texter från internet och andra medier samt diskutera trovärdighet.
 • att få se ett par filmer om medier och källkritik.
 • att på olika sätt få diskutera mäns och kvinnors roller i texter och bilder i media, bland annat genom samtal och värderingsövningar.
 • lära dig hur man skriver olika typer av texter t ex notis och artikel
 • få lyssna och titta på olika nyheter på både svenska och engelska.
 • att få tillverka en löpsedel och en reklamannons.
 • få skriva ett nyhetsbrev.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att,

 • kunna samtala om olika reklam- och nyhetsbilder samt hur information, reklam och opinionsbildning sker.
 • förstå och tolka olika texter från olika medier.
 • lyssna och förstå olika nyheter på svenska och engelska.
 • skriva olika typer av texter, både på svenska och engelska.
 • söka information via sökmotorer från internet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: