Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriet

Skapad 2016-01-24 11:45 i Östra Karups skola Båstad
Utveckla idéer genom att återanvända konstbilder.
Grundskola 6 Bild
Du ska utifrån målningen Skriet av Edvard Munch skapa en egen version av målningen som passar in på dig och vad du är rädd för.

Innehåll

Syfte


Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Centralt innehåll


Kopplingar till läroplan

 • Bl  4-6
  Bildframställning Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Bl  4-6
  Bildframställning Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Undervisning, för att nå målen kan du:

Titta på målningen Skriet av Edvard Munch.

Fundera över varför personen på målningen skriker.

Göra en egen version av Skriet där dina rädslor illustreras i bakgrunden.

I lärloggen på Unikum ska du göra följande:

Lärloggsinlägget ska heta "Skriet"

Under arbetets gång, redogöra för de val du gör när det gäller arbetssätt och motiv.

Efter arbetets gång göra omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i ditt arbete.


Mål och bedömning

Här kan vi skriva hur de ska visa sin kunskap samt de konkretiserade målen: 

När vi är klara med detta ska du kunna:

Kommunicera en känsla med hjälp av bild.

Utveckla dina tankar och idéer genom att återanvända målningen Skriet.

Under tiden du arbetar ska du berätta om de val du gör för att föra ditt arbete framåt.

När du är färdig ska du kunna berätta om kvaliteten i ditt arbete.

Kopplingar till läroplan

 • Bl  E 6
  Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Bl  E 6
  Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
 • Bl  E 6
  Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Bl  E 6
  Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Matriser

Bl
Skriet

1
2
3
4
Skapa bild som förmedlar känsla
Du har svårt att förmedla en åsikt eller upplevelse i bilden. Ex. Budskapet i din bild går inte att tolka. Du kan inte använda materialen eller uttrycksformerna utan stöd.
Du kan framställa en bild som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. Ex. Du skapar en enkel bild som berättar och visar vad du tänker. Budskapet är inte helt tydligt. Du använder material och uttrycksformer på ett enkelt sätt.
Du kan framställa en bild som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. Ex. Du skapar en utvecklad bild som visar vad du tänker. Buskapet är tydligt. Du använder material och uttrycksformer på ett utvecklat sätt.
Du kan framställa en bild som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. Ex. Du skapar en välutvecklad bild som visar vad du tänker. Budskapet framgår mycket tydligt. Du använder material och uttrycksformer på ett välutvecklat sätt.
Utveckla idéer
Du har svårt att utveckla någon idé kring hur du vill utveckla Skriet. Ex. Du behöver stöd för att komma på någon idé.
Du kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Ex. Du har en idé kring hur du vill utveckla skriet, men behöver stöd.
Du kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Ex. Du har några idéer kring hur du vill utveckla skriet, men behöver stöd ibland.
Du kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Ex. Du har idéer kring hur du vill utveckla skriet och arbetar självständigt.
Välja handlingsalternativ som för arbetet framåt.
Du kan inte välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt utan behöver stöd hela tiden.
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Ex. Du behöver hjälp för att formulera och välja arbetssätt som leder framåt. .
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt Ex. Du formulerar och väljer arbetssätt som behöver någon bearbetning för att leda framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt. Ex. Du formulerar och väljer självständigt arbetssätt som fungerar och leder framåt.
Ge omdömen om det egna arbetet
Du kan inte ge några omdömen om arbetsprocessen eller kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet. Ex. Du ger enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet. Omdömena innehåller få ämnesspecifika ord och begrepp och få reflektioner.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet. Ex. Du ger utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet. Omdömena innehåller flera ämnesspecifika ord och begrepp och reflektioner.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet. Ex. Du ger välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet. Omdömena innehåller många ämnesspecifika ord och begrepp och flera reflektioner om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: