Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novell

Skapad 2016-01-24 12:28 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Svenska
Noveller är små korta texter, ofta om en enskild händelse och med endast några få karaktärer. Syftet med novelltemat är att du först får lära känna genren genom att läsa, diskutera och analysera olika noveller och till sist avsluta med att skriva en egen novell.

Innehåll

Arbetets innehåll

I det här arbetsområdet kommer du att få:

 • Läsa och diskutera noveller av klassiska och moderna författare, samt noveller skrivna av skolungdomar.
 • Skriva en egen novell.
 • Bearbeta och förbättra din egen novell efter respons.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Mål

Målet är att du utvecklar din förmåga att:

 • Läsa, samtala om och analysera texter
 • Blir förtrogen med novellens form
 • Lär dig applicera novellens form och berättartekniska begrepp på eget skrivande
 • Lär dig att utifrån respons bearbeta texter till innehåll och form
 • Tillämpa skrivreglerna

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Arbetssätt och redovisningsform

Visa din kunskap - Bedömning

Bedöming sker genom matrisen "novellskrivning". I denna bedöms i vilken grad, på vilket sätt och hur väl du använder dig av gestaltande beskrivningar och berättargrepp och hur väl du anpassar din text till språkliga normer och strukturer. 


 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 9
  Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Matriser

Sv
Novellskrivning åk8

1
2
3
Innehåll
Genremedvetenhet och dramaturgi
Din text är i huvudsak skriven utifrån genren och har en röd tråd som är relativt lätt att följa. Du följer genrens mönster.
Din text är väl anpassad till genren och har en tydlig röd tråd som är lätt att följa. Du följer genrens mönster på ett levande sätt.
Din text är mycket väl anpassad till genren och har en tydlig röd tråd som är mycket lätt att följa. Du följer genrens mönster på ett levande sätt och kan komma med egna kreativa lösningar.
Språk
Din text är skriven med viss språklig variation och är i huvudsak anpassad till språkliga normer. Du är så gott som säker på skrivreglerna.
Din text är skriven med relativt god språklig variation och är väl anpassad till språkliga normer. Du är säker på skrivreglerna.
Din text är skriven med god språklig variation och är väl anpassad till språkliga normer. Du har hög språklig säkerhet och flyt i texten.
Gestaltning
Beskrivning av personer, händelser och miljöer.
Din text innehåller enkla gestaltande beskrivningar.
Din text innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar.
Din text innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar.
Bearbetning
Du kan utifrån respons bearbet din text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta din text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta din text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett mycket väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: