Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från tanke via skiss till modell-konstruktioner hållbara, stabila och användbara

Skapad 2016-01-24 12:34 i Himlaskolan Ale
Teknikområde för åk.4-6
Grundskola 4 – 6 Teknik Svenska som andraspråk Matematik Svenska

Teknikområde för årskurs 4-6

Se film inledningsvis med hela klassen:

https://www.youtube.com/watch?v=sjdr9dy5tes

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:


Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • SvA
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • SvA
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Konkretisering av mål

Ni ska kunna få ideer till lösningar på tekniska uppdrag, göra skisser på ert kommande arbete. Lösa uppdraget med teknik genom ett ganska självständigt arbete. Göra en tydligt bild med text och utsatta mått på hur du har gjort. Du ska också kunna konstruera modeller på hållbara konstruktioner som torn och broar.Du ska kunna berätta vilka material som används i hållbara och stabila konstruktioner, som exempelvis broar och torn, och varför samt hur byggnaden är konstruerad. Dessutom ska du kunna förklara teknikutvecklingen som skett genom historien för något föremål-behov ex. Hur löste människan förvaring av mat förr tills idag?

Arbetssätt

Vi kommer arbeta intensivt under några dagar både med att läsa texter, se filmer, svara på frågor och göra egna teknikarbeten utifrån uppdrag.

Bedömning

Se matris.

Uppgifter

 • Tekniska lösningar genom tiderna.

 • Stabila och hållfasta konstruktioner.

 • Konstruera en modell av en teknisk lösning

Matriser

Sv Ma Tk SvA
Teknik åk 4-6

Undersöka tekniska lösningar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmågan att använda ämnesspecifika begrepp.
Du beskriver och ger exempel på hur föremålet är gjort och fungerar.Du använder några ord inom teknikområdet
Du beskriver och förklarar hur föremål är konstruerade och fungerar.Du använder flera ord inom teknikområdet.
Du beskriver och förklarar hur föremål är konstruerade och fungerar. Du använder flera ord inom teknikområdet.
Förmågan att beskriva hur delarna samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du beskriver och ger exempel hur din konstruktion fungerar.
Du beskriver och ger exempel hur din konstruktion fungerar.ett utvecklat sätt.
Du beskriver och ger exempel hur din konstruktion fungerar på ett väutvecklat sätt.
Förmågan att beskriva några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som använts.
Du beskriver på ett enkelt sätt och ger exempel på hur exempelvis en bro är gjord.
Du beskriver och förklarar hur exempelvis en bro är uppbyggd och fungerar. Du förklarar vilka material som är använda i exempelvis en bro och varför.
Du beskriver och förklarar hur exempelvis en bro är uppbyggd och fungerar. Du förklarar vilka material som är använda i exempelvis en bro och varför.

Genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmågan att undersöka möjliga idéer till lösningar.
Du prövar möjliga idéer
Du prövar och prövar igen.
Du prövar och prövar igen noggrant och i en viss genomtänkt ordning för att få din konstruktion som du vill ha den.
Förmågan att utforma fysiska eller digitala modeller.
Du utformar enkla modeller
Du utformar utvecklade modeller där du använder dig av måttangivelser och bilder för att göra din modell tydlig.
Du utformar välutvecklade och genomarbetade modeller där du använder dig av måttangivelser och bilder för att göra din modell tydlig.
Förmågan att formulera och välja handlingsalternativ.
Du behöver stöttning i att komma vidare med hur du ska göra din konstruktion.
Du har flera egna ideer på vad och hur du ska göra för att få till din konstruktion. Men du behöver lite stöttning.
Du har flera egna ideer på vad och hur du ska göra för att få till din konstruktion.
Förmågan att dokumentera arbetet med skisser, modeller, ritningar, eller rapporter där intentionen med arbetet synliggörs.
D gör skisser och dokumenterar men bilden är inte så tydlig.
Du gör utvecklade dokumentationer där du använder både bild text och måttangivelser intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Du gör utvecklade dokumentationer där du använder både bild text och måttangivelser samt skala intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord

Föra resonemang

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmågan att föra resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid
Du visar ett enkelt resonemang om hur föremål har förändrats över tid
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur föremål har förändrats över tid
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur föremål har förändrats över tid
Förmågan att föra resonemang om tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Du för enkla resonemang om hur föremåls olika utseende och konstruktion har påverkat människan positivt och negativt samt hur den påverkat miljön positivt och negativt.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur föremåls olika utseende och konstruktion har påverkat människan positivt och negativt samt hur den påverkat miljön positivt och negativt.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur föremåls olika utseende och konstruktion har påverkat människan positivt och negativt samt hur den påverkat miljön positivt och negativt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: