Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Drugs

Skapad 2016-01-24 12:40 i Västra Berga skola Helsingborg
En uppgift med en skriftlig och en muntlig redovisning om droger på engelska.
Grundskola 7 – 9 Engelska

Under en tid ska vi arbeta med droger på engelska. Du ska välja ett ämne som har med detta att göra, skriva en uppsats på engelska och redovisa muntligt.

Innehåll

Planering

Du ska skriva en faktatext i form av en uppsats med uppsatsens olika delar. Du ska ha försättsblad, innehållsförteckning och källförteckning. Däremellan ska du ha med en faktadel och en reflektionsdel. Uppgifterna (och mall för hur texten ska se ut) finns i Google Classroom.

Tänk på att dina källor ska vara pålitliga och på engelska!

Texterna ska vara inlämnade den 15 februari.

De muntliga redovisningarna sker den 19 februari.

Matriser

En
Bedömning

Muntlig redovisning (och arbetet inför denna)

Ännu ej uppnått
E
C
A
Hörförståelse/Läsförståelse
Du har förstått det huvudsakliga innehållet och uppfattat tydliga detaljer i dina källor. Du har visat din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Du har förstått det huvudsakliga innehållet och uppfattat väsentliga detaljer i dina källor. Du har visat din förståelse förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Du har förstått såväl helhet som detaljer i dina källor. Du har visat din förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Använda hjälpmedel såsom ordlista.
För att underlätta din förståelse av dina källor har du valt och använt dig av någon strategi för att förstå bättre.
För att underlätta din förståelse av dina källor har du valt och använt dig av några strategier för att förstå bättre i viss utsträckning.
För att underlätta din förståelse av dina källor har du valt och använt dig av några strategier för att förstå bättre i viss utsträckning.
Muntligt presentera
Du har uttryckt dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Du har formulerat dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande, med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du har formulerat dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande, med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Fundera kring och jämföra
Du har diskuterat ämnet översiktligt och gjort enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du har diskuterat ämnet utförligt och gjort välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du har diskuterat ämnet utförligt och nyanserat samt gjort välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper

Skriftlig inlämningsuppgift

Ännu ej uppnått
E
C
A
Läsförståelse
Du har förstått det huvudsakliga innehållet och uppfattat tydliga detaljer i dina källor.
Du har förstått det huvudsakliga innehållet och uppfattat väsentliga detaljer i dina källor. Du har visat din förståelse förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Du har förstått såväl helhet som detaljer i dina källor. Du har visat din förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Använda hjälpmedel (såsom ordlista).
För att underlätta din förståelse av dina källor har du valt och använt dig av någon strategi för att förstå bättre.
För att underlätta din förståelse av dina källor har du valt och använt dig av några strategier för att förstå bättre i viss utsträckning.
För att underlätta din förståelse av dina ällor har du valt och använt dig av några strategier för att förstå bättre i viss utsträckning.
Hitta, välja och använda källor
Du har valt texter och/eller talat språk (dina källor) samt med viss relevans använt det valda materialet i din egen produktion.
Du har valt texter och/eller talat språk (dina källor) samt på ett relevant sätt använt det valda materialet i din egen produktion.
Du har valt texter och/eller talat språk (dina källor) samt på ett relevant och effektivt sätt använt det valda materialet i din egen produktion.
Presentera skriftligt
Du har uttryckt dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Du har formulerat dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande, med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du har formulerat dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande, med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Förbättra din text
Du har bearbetat och gjort enkla förbättringar av av din text.
Du har bearbetat och gjort välgrundade förbättringar av av din text.
Du har bearbetat och gjort välgrundade förbättringar av av din text.
Fundera kring och jämföra
Du har diskuterat det valda ämnet översiktligt och gjort enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du har diskuterat det valda ämnet utförligt och gjort välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du har diskuterat det valda ämnet utförligt och nyanserat samt gjort välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: