Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lösningar och blandningar

Skapad 2016-01-24 14:03 i 0 Lextorpsskolan F-6 Trollhättan
Kan mjöl lösa sig i vatten? Vad händer om man häller matolja i vatten? Vad är skillnaden på en lösning och en blandning? Frågorna är många och här undersöker vi och tar reda på svaren!
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) Kemi
Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.

Innehåll

Syfte - långsiktiga mål

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ke  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
 • Ke  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Ke  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Ke   3
  Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
 • Ke   3
  I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
 • Ke   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Konkretisering av målen

 • Du ska kunna genomföra en enkel undersökning
 • Du ska kunna berätta skillnaden på en lösning och en blandning.
 • Du ska kunna begreppen lösning, blandning, experiment, hypotes, utförande, resultat, slutsats och förklaring.

Bedömningssituationer

 • Elevens förmåga att genomföra en enkel undersökning utifrån en given planering
 • Elevens förmåga att jämföra resultaten i en undersökning och resonera om likheter och skillnader
 • Elevens förmåga att använda kemi-begreppen
 • Elevens förmåga att beskriva och förklara (dokumentera) sina försök/undersökningar i text och bild

Redovisningsform

Eleverna redovisar sina kunskaper under temats gång samt genom ett slutligt test. Muntlig hjälp/översättning och bildstöd för de elever som kräver det.

Undervisningens upplägg

 • Göra experiment, undersöka och pröva för att hitta svar på frågor som ligger nära knutet till elevernas vardag.
 • Ställa hypoteser
 • Lära oss begrepp och modeller som förklarar och beskriver naturvetenskapliga samband.
 • Titta på filmer
 • Samtala om texter
 • Skriva löpande fakta / förklaringar i vår NO-bok
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: