Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering ÅK 6-9 VT-2016

Skapad 2016-01-24 14:06 i Modersmålsskolan Helsingborg
vi kommer att arbeta med utveckling av vårt språk genom att läsa romaner och analys av karaktärer och händelser och kommer att försöka att koppla ihop våra liv med romaner.
Grundskola 6 – 9 Modersmål
Syfte:

Genom undervisningen ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Centralt innehåll:

Vad ska behandlas i undervisningen?

Under terminen kommer vi att läsa/lyssna på skönlitterära böcker. Vi kommer att ha högläsning av skönlitterära böcker och prata kring författaren och böckernas innehåll och budskap.

Läsförståelsen kommer vi att träna genom att jobba med olika i en läsförståelsebok. Där läser vi texter från olika områden och träna olika läsförståelsestrategier. Målet är att förstå vad texten handlar om bokstavligen, men också kunna tolka textens budskap utifrån ledtrådar i texten och egna erfarenheter.

Kopplingar till läroplan:

Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Berättande texter och vardagligt framställningssätt texter.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Iran.

Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och fantasier som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texter och vardagligt framställningssätt texter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Berättande texter och vardagligt framställningssätt texter Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Berättande texter och vardagligt framställningssätt texter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare.

Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Mål med undervisningen:

kunna läsa åldersanpassade texter med flyt

kunna använda dig av olika metoder för att förstå och tolka olika texter

kunna återberätta sammanfattningar av olika texters innehåll

kunna tolka olika texters innehåll och berätta om dess budskap

Bedömning

Dina kunskaper bedöms genom att du visar att du kan svara på olika slags frågor i läsförståelsetexten, samt med prov och läsförståelse och läshastighet.

Innehåll

Avsnitt 1

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: