Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen, hygien och hälsa

Skapad 2016-01-24 18:48 i Tibbleskolan Västerås Stad
Arbete om kroppen under del av vårterminen.
Grundskola 4 Svenska Biologi NO (år 1-3)
Under detta arbete kommer du lära dig mer om människokroppen.

Vi ska jobba med kroppen, vår hygien och vår hälsa. Vi ska lära oss om vad våra kroppsdelar. Vi ska även lära oss om vad vi ska göra för att kroppen ska må bra på olika sätt. Slutligen ska vi också testa hur vi använder vår kropp i olika situationer.

Innehåll

Vad ska bedömas?

Du ska kunna berätta om vår kropp, vad kroppsdelarna heter.

Du ska kunna berätta om våra 5 sinnen.

Du ska kunna förklara och samtala om hälsa, alltså om vad som påverkar hur vi mår.

Du ska delta i övningar vi gör tillsammans.

Du ska anteckna, med text och bilder, om kroppen.

Kopplingar till läroplan

 • Bi   3
  Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
 • Bi   3
  Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
 • Bi   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
  Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Inledning

 

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Vi ska arbeta med:

Kopplingar till läroplan

 • Bi  1-3
  Kropp och hälsa Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
 • Bi  1-3
  Kropp och hälsa Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
 • Bi  1-3
  Kropp och hälsa Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
 • Bi  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Matriser

NO Sv Bi
Kroppen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kroppsdelarna
Jag kan kroppsdelarna som vi gått igenom.
Jag kan kroppsdelarna som vi gått i genom och vad de har för uppgift/funktion.
Jag förstår betydelsen av kroppsdelarnas funktioner.
Sinnena
Jag vet vilka de 5 sinnena är.
Föklara vilka de 5 sinnena är och vad de används till.
Förstå sambandet mellan de olika sinnena.
Hälsa
Jag vet att det finns saker som påverkar vår hälsa.
Jag vet att det finns saker som påverkar vår hälsa och kan säga några sådana saker.
Jag kan förklara betydelsen av vad de olika sakerna/faktorerna gör för vår hälsa.
Övningar
Jag deltar i i de olika övningarna.
Jag deltar i övningarna och de efterföljande diskussionerna.
Jag deltar aktivt i övningarna och kan själv komma med förslag att diskutera kring.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: