Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden År 2

Skapad 2016-01-24 19:18 i Påskallavikskolan Oskarshamn
Vad är rymden?
Grundskola 2 – 3 Bild NO (år 1-3) Svenska
Hur ser det ut i rymden? Finns det liv på andra planeter? Hur kan man se att jorden snurrar?

Det är frågor som ni ska försöka att besvara under resans gång.

Vi startar gemensamt med Big Bang och går vidare med solen, månen, stjärnorna och planeterna.

Innehåll

Syfte

Att utveckla en nyfikenhet, intresse och kunskap om Universum. Vi kommer att samtala kring hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra och hur detta påverkar oss här på jorden. 
Undervisningen ska stimulera elevernas intresse att formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider.

Jorden, solens och månens rörelse i förhållande till varandra.

Månens olika faser.

Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Fy  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • NO   3
  Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
 • NO   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Undervisning

 • Gemensamma genomgångar
 • Faktafilmer
 • Läsa faktatexter från böcker och internet
 • Skriva enkla faktatexter
 • Dokumentera
 • Grupparbete
 • Redovisa inför klassen och genom ett skriftligt prov

 

Bedömning


Din förmåga att

 • beskriva hur solen, månen och jorden förhåller sig till varandra
 • beskriva varför vi har dag och natt samt de olika årstiderna
 • beskriva lite om planeterna, månen samt solen.
 • skriva korta faktatexter
 • kunna skriva enkla texter med läslig handstil.

Matriser

NO Sv Bl
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris NO åk 1-3

Använda för årskursen anpassade kunskaper i NO
Se kommentar
Visar sällan sin förmåga att kommunicera sina kunskaper
Använder kunskaper för att kommunicera i ämnet.
God kunskapsbaserad kommunikation som för resonemanget framåt.
Genomföra för årskursen anpassade systematiska undersökningar (laborationer, fältstudier) i NO
Se kommentar
Behöver kontinuerligt lärarstöd för att kunna genomföra och dokumentera undersökningar
Kan utifrån tydliga instruktioner genomföra systematiska undersökningar och dokumentera dem. Gör någon jämförelse mellan egna och andras resultat
Gör några jämförelser mellan egna och andras dokumenterade resultat och kan förklara eller ge exempel på varför resultaten blivit olika.
Använda för årskursen anpassade ord och begrepp för att beskriva och förklara samband inom NO
Se kommentar
Använder ord och begrepp slumpartat
Använder ord och begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt och förklarar sambanden mellan några av begreppen.
Använder ord och begrepp på ett väl fungerande sätt och kan förklara sambanden emellan begreppen.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå som inte når godtagbara kunskaper. Kommentar:För en elev som inte når första bedömningnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.

NO Sv Bl
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris NO åk 1-3

Använda för årskursen anpassade kunskaper i NO
Se kommentar
Visar sällan sin förmåga att kommunicera sina kunskaper
Använder kunskaper för att kommunicera i ämnet.
God kunskapsbaserad kommunikation som för resonemanget framåt.
Genomföra för årskursen anpassade systematiska undersökningar (laborationer, fältstudier) i NO
Se kommentar
Behöver kontinuerligt lärarstöd för att kunna genomföra och dokumentera undersökningar
Kan utifrån tydliga instruktioner genomföra systematiska undersökningar och dokumentera dem. Gör någon jämförelse mellan egna och andras resultat
Gör några jämförelser mellan egna och andras dokumenterade resultat och kan förklara eller ge exempel på varför resultaten blivit olika.
Använda för årskursen anpassade ord och begrepp för att beskriva och förklara samband inom NO
Se kommentar
Använder ord och begrepp slumpartat
Använder ord och begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt och förklarar sambanden mellan några av begreppen.
Använder ord och begrepp på ett väl fungerande sätt och kan förklara sambanden emellan begreppen.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå som inte når godtagbara kunskaper. Kommentar:För en elev som inte når första bedömningnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: