Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska vt årskurs 2

Skapad 2016-01-24 19:47 i Sandersdalsskolan Uddevalla
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.
Grundskola 2 Svenska
...

Innehåll

Syfte

De långsiktiga målen i läroplanen uttrycks på detta sätt. Alla elever skall beredas möjlighet att utvecklas så långt som möjligt med dessa mål i sikte.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll (Vad vi arbetar med)

Vi tränar på att bli goda läsare med bra flyt och god förståelse för texten.

Vi tränar på att skriva texter och berättelser. (egna böcker) Där det finns en början, en handling och ett tydligt slut. Berättelserna skall ha en röd tråd och gärna en liten poäng.

Vi tränar också på att skriva andra typer av texter t.ex. faktatexter och dikter.

Vi tränar på vår handstil och att skriva på dator. (skrivstil om man vill)

Texterna skall innehålla skiljetecken och vi tränar stavning på vanliga ord.

Vi tränar på att göra beskrivningar t.ex. personbeskrivningar.

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv  1-3
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Detta kommer att bedömas

Din förmåga att läsa med flyt och variera rösten med tanke på innehållet i texten. Du skall också kunna svara på frågor på texten och kunna visa att du förstår vad det handlar om.

Din förmåga att skriva olika sorters texter. Texterna skall vara uppbyggda av i huvudsak riktiga meningar som börjar med stor bokstav och avslutas med punkt. I berättelserna skall det finnas en början, en handling och ett tydligt slut.

Din förmåga att stava rätt. Du bör kunna stava ljudenligt och även de vanligaste ljudstridiga orden.

Din förmåga att skriva tydliga och läsbara texter och att skriva på dator.

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Sv   3
  När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: