Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2016-01-24 21:39 i Irstaskolan Västerås Stad
Eleverna läser olika texter, tittar på filmer och samlar fakta om vikingatiden med hjälp av olika källor (utflykt, intervju och klassdiskussioner). Genom anteckningar och läxförhör i olika former ska eleverna kunna berätta om vikingarnas levnadsvillkor deras tro och vikingatågen.
Grundskola 4 Historia
...

Innehåll

Syfte med undervisningen

När vi är klara ska du kunna

 • Sätta in vikingatiden på en tidslinje
 • Berätta om hur livet på en vikingagård såg ut; vad åt man, hur bodde man, hur skötte man sin hygien, vad man arbetade med, vilka verktyg och vapen man använde, hur såg deras kläder ut, vilka husdjur man hade och hur livet kunde se ut för ett barn.
 • Redogöra för handelsresornas villkor och genomförande.
 • Beskriva skillnader mellan kvinnornas och männens roll under vikingatiden. 
 • Redogöra för deras religion och några av de gudar som vikingarna tillbad samt om kristendomens framfart.
 • Ge exempel på hur vi i våra dagar kan se spår av vikingatiden (arkeologiska fynd, traditioner, namn, städer)
 

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Mål för eleven

Du ska:

 • kunna sätta in vikingatiden på en tidslinje
 • kunna redogöra för handelsresornas villkor och genomförande
 • kunna ge exempel på hur vi i våra dagar kan se spår av vikingatiden (arkeologiska fynd, traditioner, namn, städer ….)
 • kunna redogöra för vikingarnas dagliga liv på gården
 • kunna återge en berättelse från nordisk mytologi

Genomförande

Du kommer få arbeta med och träna på att:

 • skriva egna faktatexter
 • berätta muntligt med inlevelse
 • förstå en tidslinje
 • analysera
 • vara kreativ
 • lyssna och komma ihåg
 • samarbeta
 • använda karta
 • bygga modeller av ett vikingaskepp
 • jämföra
 • läsa och förstå faktatexter

Bedömning

Du får visa dina kunskaper genom:

 • arbetet med kartor och modeller
 • muntligt redovisning för andra elever
 • skriftliga redovisningar
 • svara på frågor i digital form
 • skriftligt läxförhör

Matriser

Hi
Bedömningsmatris för historia. År 4 Vikingatiden

-->Otilräckliga kunskaper
-----Godtagbara kunskaper-->
->>Mer än godtagbara kunskaper
Känna till vikingarnas religion - asatron.
Du känner till några asagudar.
Du har goda kunskaper om flera asagudar och kan redovisa vad du vet om dem.
Du har mycket goda kunskaper om flera asagudar, kan på ett bra sätt redovisa vad du vet om dem, samt se hur vi idag ser spår av asatron i vår tid.
Känna till hur man levde på vikingatiden och hur deras samhälle var uppbyggt.
Du känner till att människors levnadsvillkor såg annolunda ut under vikingatiden.
Du känner till att människors levnadsvillkor såg annorlunda ut under vikingatiden. Du kan muntligt eller skriftligt berätta hur livet kunde se ut om du var kvinna, man eller barn.
Du har goda kunskaper om att människors levnadsvillkor såg annorlunda ut under vikingatiden. Du kan muntligt eller skriftligt berätta hur livet kunde se ut om du var kvinna, man eller barn, samt göra jämförelser mellan olika tidsperioder ex. stenålder-vikingatid.
Känna till vikingarnas resor.
Du vet att vikingarna reste och anvävde till sina resor speciella båtar.
Du har goda kunskaper om hur och vart vikingarna reste, varför de reste och vad deras resor innebar för människorna i form av ex. handel och kulturutbyte.
Du har mycket goda kunskaper om hur och vart vikingarna reste, varför de reste och vad deras resor innebar för människorna i form av ex. handel och kulturutbyte samt göra jämförelser med handel och resor idag.
Känna till hur kristendomen kom till Norden.
Du kan kortfattat redogöra viss fakta om hur kristendomen började införas i Norden.
Du kan redogöra för delar av hur det gick till när kristendomen började införas i Norden och du känner till någon central figurer.
Du kan utförligt redogöra för delar av hur det gick till när kristendomen började införas i Norden och du känner till några centrala figurer.
Känna till skriftligt form av vikingarnas språk.
Du kan på ett enkelt sätt berätta vad runor är.
Du kan redogöra för vad runor är samt hur de användes.
Du kan redogöra för vad runor är samt hur de användes. Du kan även själv tyda och skriva några runor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: