Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2016-01-24 22:01 i Munkedalsskolan Munkedal
Grundskola 4 – 6 Geografi

Dags för Europa! Nu skall du få ta reda på olika fakta och sedan jämföra ett par länder i Europa och berätta om dessa länders vegetation och klimat, handel och näringsliv, befolkning, kultur utmaningar etc. Detta skall du få presentera i en muntlig redovisning!

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

De mål som vi skall arbeta är kopplade till de syften och centrala innehåll som är sammanfattat för dig nedan.

I de här området skall du konkret få lära dig om Europa. Hur är Europas befolkning fördelad och varför ser det lite olika ut på kontinenten. Du skall lära dig resonera och förklara samt dra slutsatser om vad som odlas och tillverkas på olika håll i Europa och vad handeln betyder för ekonomin. Givetvis skall du även skaffa dig kunskap om viktiga begrepp på området och lära dig namn och läge på Europas viktigaste länder, vatten, öknar, städer, berg och hav. 

Det viktigaste vi skall träna i detta område är att kunna ta fram relevant information om dina länder och utifrån denna information kunna:

 • jämföra,
 • resonera,
 • förklara saker ur olika perspektiv,
 • se samband,
 • dra slutsater och
 • komma med förslag på egna lösningar på de utmaningar och möjligheter som ert område i världen står inför. 

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge
  Syfte värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav


Ditt arbete kommer att bedömas genom ditt ansvarstagande i det löpande arbetet, både enskilt och i grupp, hur du kommer förberedd till lektionerna, din delaktighet i diskussioner och  samt möjlighet att visa hur långt du nått i din kunskapsutveckling genom din presentation av ert arbete samt ett avslutande prov på Europas namngeografi. 


Jag bedömer din förmåga att i ditt arbete kunna: 

 • jämföra, 
 • resonera,
 • förklara saker ur olika perspektiv, 
 • se samband, 
 • dra slutsater och 
 • komma med förslag på egna lösningar på de utmaningar och möjligheter som ert område i världen står inför. 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Det här arbetsområdet kommer att kretsa kring genomgångar, filmer vi ser och efterföljande diskussioner kring dem samt till övergripande del ditt eget arbete. 

I detta arbete skall du jämföra och berätta om ländernas:

 • Styrelseskick
 • Religion
 • Klimat och väder
 • Vegetation (växtlighet/odling)
 • Handel och näringsliv (industri, turism, jordbruk osv)
 • Befolkning och befolkningsutveckling
 • Natur - och kulturlandskapet 
 • Ländernas viktigaste kännetecken
 • Ländernas största städer, berg, floder, sjöar etc (karta)


För att visa goda resultat i det avslutande momentet så krävs att man arbetat aktivt under lektionerna samt inkommer med en redovisning med de delar som krävs. Dvs. både processen och redovisningen bedöms! Lycka till! 

 

Matriser

Ge
Geografi 4-6

Du är på god väg att nå de grundläggande kunskaperna.
E
C
A
Resonera kring natur och kulturtyper och resurser
Du kan beskriva hur naturlandskap kan se ut och hur naturens resurser påverkar oss på ett enkelt sätt och hur det hänger ihop med var människan bor.
Du kan beskriva hur naturlandskap kan se ut och hur naturens resurser påverkar oss på ett utvecklat sätt och hur det hänger ihop med var människan bor.
Du kan beskriva hur naturlandskap kan se ut och hur naturens resurser påverkar oss på ett välutvecklat sätt och hur det hänger ihop med var människan bor.
Begrepp
Du kan använda geografiska begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett mycket bra sätt.
Hantera information och källor
Du kan använda kartor och andra källor på ett ganska bra sätt för att undersöka omvärlden.
Du kan använda kartor och andra källor på ett bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur olika källor kan användas.
Du kan använda kartor och andra källor på ett mycket bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur olika källor kan användas.
Kunskaper om namngeografi
Du har baskunskaper om geografiska namn i Sverige, Norden och Europa. Du beskriver och jämför på ett ganska bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Du har goda baskunskaper om geografiska namn i Sverige, Norden och Europa. Du beskriver och jämför på ett bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Du har mycket goda baskunskaper om geografiska namn i Sverige, Norden och Europa. Du beskriver och jämför på ett mycket bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: