Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Universum

Skapad 2016-01-24 22:59 i 0 Lyrfågelskolan Trollhättan
Grundskola 1 – 3 Svenska NO (år 1-3)

Det största som finns är universum. I universum finns allt- stjärnor, planeter och jorden. Även du och jag är en del av universum. I alla tider har människor försökt att förklara var allting kommer ifrån. Under vårt arbete med rymden kommer vi bland annat att få veta om hur forskarna tror att det gick till när rymden skapades.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I arbetsområdet ”Universum” ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • beskriva hur jorden blev till utifrån den vetenskapliga utvecklingsteorin.
 • beskriva och ge exempel på enkla samband mellan jordens, solens och månens rörelser samt månens faser och att förknippa detta med tidräkning.
 • förstå specifika begrepp inom arbetsområdet t ex Vintergatan och Big Bang.
 • observera stjärnbilder.
 • lyssna på sagor och myter som handlar om stjärnbilder.
 • att arbeta på ett undersökande sätt.
 • söka fakta (läsa och förstå) och använda dig av en tankekarta och utifrån denna skriva en egen faktatext.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • NO
  Syfte - Fysik använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Undervisningen

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här kommer vi att:

 • samtala
 • föreläsa
 • se filmer
 • läsa böcker
 • åka till planetariet på Innovatum
 • söka fakta på internet
 • ha skapande aktiviteter
 • skriva faktatexter

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
 • NO  1-3
  Berättelser om natur och naturvetenskap Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Begrepp

universum, planet, måne, stjärna, solsystem, vintergatan

Bedömning

I arbetsområdet bedöms:

 • hur du kan beskriva hur universum blivit till.
 • hur du kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra samt koppla detta till tidräkning.
 • hur du deltar i samtal om stjärnbilder och dess myter.

 

 • om du kan läsa enkla faktatexter och återberätta det du läst eller utifrån texten besvara frågor.
 • om du på egen hand eller tillsammans med andra kan söka information inom arbetsområdet.
 • om du kan plocka ut viktiga stödord ur en text för att använda i en tankekarta.
 • om du på egen hand eller tillsammans med en kamrat kan skriva en faktatext utifrån en tankekarta.

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • NO   3
  Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
 • NO   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: