Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: Ordklasser ht2015-vt2016

Skapad 2016-01-25 00:49 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Ordklasser. Ni jobbar med övningar för att lära er namnge, känna igen och på ett korrekt sätt använda orden från de olika ordklasserna. Man har nytta av att förstå de olika grammatiska termerna både inom svenskämnet och vid inlärning av främmande språk.
Grundskola 7 Svenska
Ordklasser. Ni jobbar med övningar för att lära er namnge, känna igen och på ett korrekt sätt använda orden från de olika ordklasserna. Man har nytta av att förstå de olika grammatiska termerna både inom svenskämnet och vid inlärning av främmande språk.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Ni jobbar med övningar för att lära er namnge, känna igen och på ett korrekt sätt använda orden från de olika ordklasserna. Man har nytta av att förstå de olika grammatiska termerna både inom svenskämnet och vid inlärning av främmande språk.

Det är lättare att förstå sig på råd du får om hur du ska förbättra ditt skriftspråk om du vet hur språket är uppbyggt. I övningarna lär du dig de korrekta pluralböjningarna av substantiv, hur man komparerar adjektiv, korrekta temaformer av verb och mycket annat. När du förstår den grundläggande grammatiken så kan det hjälpa dig att variera ditt språk och anpassa ditt språk till mottagaren.

När man ska slå upp ord i ordböcker (svenska ord eller ord på andra språk) så har man stor nytta av att veta skillnaden mellan de olika ordklasserna och även att veta vad många av de andra grammatiska termerna står för. Ibland har ett ord mer än en betydelse (eller översättning) och grammatiska kunskaper minskar då risken att välja fel ord vilket kan leda till att texten blir svår att förstå.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Undervisningens innehåll: Vad?

Under den här perioden i sjuan ägnar du dig åt att lära dig ordklasserna och på att förstå de olika grammatiska termerna som krävs för att du ska kunna förstå vad det är du ska göra i de olika övningarna. Du övar också på att använda dig av korrekta former av orden i de olika ordklasserna.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Undervisningens innehåll: Hur?

Ni har arbetat med:

 • Häfte med ordförklaring till ordklasserna har delats ut. (Finns även på it's learning.)
 • Häfte som förklarar varför vi behöver lära oss grammatik har delats ut.
 • Ett häfte med övningar på samtliga ordklasserna har delats ut. Detta ska lämnas in. Ni får tillbaka häftet rättat så att ni kan använda detta för att läsa på inför provet.
 • Häften med övningsuppgifter till substantiv, adjektiv, verb, pronomen, konjunktioner och adverb har delats ut. Facit finns tillgängligt för egen rättning. (Se lista över utdelade papper på it's learning)

Ytterligare material (finns på it's learning):

Kunskapskrav (för år 9)

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9 Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9 Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9 Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9 Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 9
  Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Sv  E 9
  Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv  C 9
  Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Sv  C 9
  Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
 • Sv  A 9
  Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Sv  A 9
  Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.

Bedömning

 • Man ska kunna hitta exempel på de olika ordklasserna i en text.
 • Man ska veta vad ordklasserna heter och vad de står för.
 • Man ska kunna skriva om en mening i en annan verbform. Ex. "Jag såg filmen på bio." i pluskvamperfekt dvs. "Jag hade sett filmen på bio."
 • Man ska kunna förstå vad de olika termerna står för så att man kan gör uppgifter av samma typ som i de utdelade övningshäftena.
 • Prov på ordklasser: v.5 2016 (7SV2: torsdagen den 4/2. 7SV3: fredagen den 5/2)

Matriser

Sv
Svenska: Ordklasser

Ordklasser

Nivå 1
Nivå 2
Namnge ordklasser
Kunna namnge substantiv, adjektiv och verb och para ihop ordklasserna med beskrivningar och/eller exempel.
Kunna namnge alla ordklasserna och para ihop ordklasserna med beskrivningar och/eller exempel
Substantiv
Kan hitta substantiv i texter, men hittar inte alla och/eller tar ibland fel ord.
Kan hitta substantiv i texter.
Substantiv
Kan ge exempel på konkreta och abstrakta substantiv och egennamn.
Kan förklara skillnaden mellan konkreta och abstrakta substantiv och egennamn.
Substantiv
Kan skriva substantiv singular och plural och i bestämd och obestämd form.
Kan skriva substantiv singular och plural och i bestämd och obestämd form. Kan dessutom ge exempel på n-ord, t-ord, genitiv och grundform.
Verb
Kan hitta verb i texter, men hittar inte alla och/eller tar ibland fel ord.
Kan hitta verb i texter.
Verb
Kan ta tema på en del av verben.
Kan ta tema på verb.
Verb
Tempus: Kan skriva om några meningar från till exempel presens till pluskvamperfekt. Ex. "Jag ser en film på bio." till "Jag hade sett en film på bio."
Tempus: Kan skriva om meningar från till exempel presens till pluskvamperfekt. Ex. "Jag ser en film på bio." till "Jag hade sett en film på bio."
Adjektiv
Kan hitta adjektiv i texter, men hittar inte alla och/eller tar ibland fel ord.
Kan hitta adjektiv i texter. Kan redogöra för vad adjektiv beskriver.
Adjektiv
Kan komparera en del adjektiv.
Kan komparera samtliga adjektiv
Adjektiv
Kan anpassa något adjektiv till det ord det beskriver. (röd bil, röda bilar, rött hus)
Kan anpassa adjektiv till det ord det beskriver (röd bil, röda bilar, rött hus) och/eller kan förklara varför.
Pronomen
Kan hitta pronomen i texter, men hittar inte alla och/eller tar ibland fel ord.
Kan hitta pronomen i texter. Hittar även andra än personliga och possessiva pronomen.
Pronomen
Kan ge exempel på personliga pronomen och/eller kan hitta personliga pronomen i texter, men hittar inte alla och/eller tar ibland fel ord.
Kan ge exempel på personliga pronomen och/eller kan hitta personliga pronomen i texter. Kan placera dem under rätt rubrik (subjektsform resp objektsform) alternativt förklara vad som skiljer subjektsform och objektsform åt.
Pronomen
Kan ge exempel på possessiva pronomen och/eller kan hitta possessiva pronomen i texter, men hittar inte alla och/eller tar ibland fel ord.
Kan ge exempel på possessiva pronomen och/eller kan hitta possessiva pronomen i texter och kan förklara vad de har för funktion.
Adverb
Kan ge exempel på adverb och/eller kan hitta adverb i texter, men hittar inte alla och/eller tar ibland fel ord.
Kan ge exempel på adverb. Kan hitta adverb i texter. Kan redogöra för vilka ordklasser som adverb beskriver.
Prepositioner
Kan ge exempel på prepositioner och/eller kan hitta prepositioner i texter, men hittar inte alla och/eller tar ibland fel ord.
Kan ge exempel på prepositioner. Kan hitta prepositioner i texter.
Konjunktioner
Kan ge exempel på konjunktioner och/eller kan hitta konjunktioner i texter, men hittar inte alla och/eller tar ibland fel ord.
Kan ge exempel på konjunktioner och/eller kan hitta konjunktioner i texter. Kan redogöra för konjunktionernas funktioner.
interjektioner
Kan ge exempel på interjektioner och/eller hitta interjektioner i texter.
Kan ge exempel på interjektioner av mer än en typ och/eller hitta interjektioner av mer än en typ i texter.
Räkneord
Kan ge exempel på räkneord och/eller hitta räkneord i texter.
Kan ge exempel på räkneord av båda typerna (grundtal och ordningstal).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: