Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Referat

Skapad 2016-01-25 08:33 i Da Vinciskolan Ale
Vi arbetar med sakprosatexter, att ta ut det viktigaste och göra sammanfattningar. Eleverna ska skriva ett referat av en filmrecension.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi arbetar med sakprosatexter, att ta ut det viktigaste och göra sammanfattningar. Eleverna ska skriva ett referat av en filmrecension. Vi arbetar utifrån cirkelmodellen.

Innehåll

Syfte och de kunskaper/förmågor eleverna ska utveckla

I det här arbetsområdet ska du arbeta utifrån följande syften:

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Centralt innehåll som berör arbetsområdet

Följande delar av det centrala innehållet kommer vi att behandla inom arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Undervisningens innehåll och uppgifter

Vi arbetar med läroboken Portal och använder oss av metoden "Cirkelmodellen". När du skriver referat ska du tänka på följande: 

Är källangivelsen korrekt gjord?

Är referatet kortare än källtexten (max 1/3)?

Finns det lämpliga och varierade referatmarkeringar?

Innehåller texten sambandsord och är den sammanhängande?

Finns det styckeindelning?

Är källtexten objektivt återgiven?

Är referatet skrivet med egna ord?

Är språket neutralt?

Är referatet skrivet i presens? 

 

 

Ord och begrepp kopplade till arbetsområdet

referat: Ordet referare är latin och betyder ”att återge”. Ett referat är en kortfattad sammanfattning av en hel text, till exempel en artikel eller ett föredrag. (http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.234612!/Menu/article/attachment/2referat.pdf)

sambandsord: Ett viktigt hjälpmedel för en skribent är användningen av s.k. sambandsord. Det är ord som fogar samman en text och ger läsaren en vink om hur texten är uppbyggd och hur den bör läsas. Sambandsorden

Uppgifter

 • Referat planering och uppgifter

Matriser

Sv
Referat

Koppling till uppgiften
Du följer instruktionen och texten fungerar i huvudsak som ett referat.
Du följer instruktionen och texten fungerar relativt väl som ett referat.
Du följer instruktionen och texten fungerar väl som ett referat.
Sriva referat
Du skriver ett referat och visar att du behärskar genren på en godtagbar nivå.
Du skriver ett referat och visar att du behärskar genren på ett relativt väl fungerande sätt.
Du skriver ett referat och visar att du behärskar genren på ett väl fungerande sätt.
Språkets normer
Du skriver ditt referat med viss språklig variation, har överlag enkel textbindning samt följer i huvudsak de språkliga normerna.
Du skriver ditt referat med relativt god språklig variation, du har överlag en fungerande textbindning samt följer de språkliga normerna på ett relativt väl fungerande sätt.
Du skriver ditt referat med mycket god språklig variation, du har välutvecklad textbindning samt följer de språkliga normerna på ett väl fungerande sätt.
Struktur, källhänvisning samt referatmarkeringar
Din text har i huvudsak en fungerande struktur med källhänvisning i texten samt några referatmarkeringar.
Din text har en relativt väl fungerande struktur, du citerar, har källhänvisning i texten samt referatmarkeringar
Din text har en mycket väl fungerande struktur, du citerar, har källhänvisning i texten samt väl formulerade referatmarkeringar.
Helhetsbedömning
Du har skrivit en text som i huvudsak är kopplad till uppgiften och som i huvudsak följer matrisen krav för innehåll, struktur, språk samt skrivregler. Bearbetning kan behövas för att texten ska bli helt självbärande.
Du har skrivit en text som är relativt väl kopplad till uppgiften och relativt väl följer matrisen krav för innehåll, struktur, språk samt skrivregler.
Du har skrivit en text som är väl kopplad till uppgiften och väl följer matrisen krav för innehåll, struktur, språk samt skrivregler
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: