Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vänskap och kärlek

Skapad 2016-01-25 08:55 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Grundskola 8 Svenska
Vänskap och kärlek är viktigt för oss alla. Vi kommer att läsa några texter med detta tema och diskutera olika uppgifter. Ni kommer att få välja varsin skönlitterär bok på temat och skriva en recension på den. Vi kommer dessutom att arbeta med dikter och ni ska skriva egna texter med hjälp av kamratrespons.

Innehåll

Dikter

 • Ni skriver haikudikter (rad ett har fem stavelser, rad två har sju och rad tre har fem )
 • Vi läser valfria dikter på temat och gör enkla analyser.
 1.  Vad handlar dikten om?
 2. Vilken stämning finns i dikten?
 3. Vem är det som berättar? Vilka personer finns med?
 4. Var utspelar sig dikten? Finns det en plats?
 5. Beskriv några inre tankar?
 6. Finns det ett budskap i dikten?
 7. Vilka genretypiska drag finns i dikten? (Bildspråk, rim, koncentrerat språk, besjälning, personifikation, allitteration, upprepningar, rytm, indelad i strofer) 

 

Texter

Vi läser utvalda texter tillsammans och gör varierande uppgifter.

Skönlitterär bok

Bibliotekarien har bokprat med oss. Ni väljer en bok, som ni läser hemma och på lästid i skolan. Ni ska skriva en recension på boken. Ni ska också ta reda på lite fakta om författaren och den tid boken är skriven för att kunna diskutera i er recension hur detta har påverkat författaren.

Kända kärlekspar

Vi läser tillsammans om

 • Pyramus och Tisbe
 • Orfeus och Euvrydike
 • Romeo och Julia

Eget skrivande

 • Du väljer bland några uppgifter och skriver en egen text .
 • Du ger respons på en kamrats text.
 • Du bearbetar din text med hjälp av responsen.
 • Texten lämnas in.

Allt detta sker på lektionstid.

Matriser

Sv
Vänskap och kärlek

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa med flyt
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särart.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särart.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särart.
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka & resonera om budskap
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärdsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärdsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärdsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. i olika verk.
Verket & upphovsmannen
Eleven kan föra enkla resonemang om verket med koppling till dess upphovsman.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om verket med koppling till dess upphovsman.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med koppling till dess upphovsman.
Historiska & kulturella sammanhang
Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då till relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då till väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Berättande texter
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Skriva texter
Eleven kan skriva med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Ge omdömen om & bearbeta text
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Samtala & diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och fra
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar och breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: