Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2016-01-25 08:55 i Regnbågsskolan Gullspång
Ett arbetsområde som kommer beröra medeltidens handelsresande, levnadsvillkor samt kristendomens påverkan på samhället. Samt hur makten såg ut under denna tid.
Grundskola 4 – 6 Historia
Ett arbetsområde som kommer beröra medeltidens handelsresande, levnadsvillkor samt kristendomens påverkan på samhället. Samt hur makten såg ut under denna tid

Innehåll

Syftet med undervisningen ärKopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

Detta kommer undervisningen att innehålla

Medeltidens handelssytem och vilka följder det fick för människorna i Sverige och Europa.

Religionens betydelse för kulturen och staten Sverige samt för männsikorna som levde under denna tid.

Hur medeltidens levnadsvillkor såg ut för män, kvinnor och barn samt kunna jämföra det med vikingatidens levnadsvilkor för samma grupper människor.

Vad historiska källor och matrial kan säga oss något, om hur människorna på denna tiden levde.

Vilka spår av medeltiden vi kan se idag i vårt samhälle och hur det har påverkat oss.

Hur staten Sverige formas och förändras under denna tiden.


Det här vill vi att du ska lära dig

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 De nordiska staternas bildande.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Det här ska bedömas

Kopplingar till läroplan

 • Hi  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
 • Hi  E 6
  Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
 • Hi  E 6
  Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
 • Hi  E 6
  Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
 • Hi  E 6
  Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.

Underlag för bedömning

Du ska kunna berätta muntligt och skriftligt om medeltiden: om livet på landet, i klostret, i staden, i borgen och om hur Sverige blev Sverige. Samt kunna berätta om medeltidens handelssystem och religion och vilka följder det fick för Sverige och Europa.

Du ska kunna jämföra medeltiden med andra tidsepoker.

Du ska kunna berätta om spår som vi kan se av medeltiden i vårt samhälle i dag. Samt vad de historiska källorna kan säga oss om levnadsvilkoren under denna tid.

Du ska kunna förklara och ge exempel på vad källkritik är.

Uppgifter

 • Berättelse medeltiden

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: