Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk

Skapad 2016-01-25 09:14 i Marnässkolan Ludvika
En planering för ett arbetsområde med tal i bråkform.
Grundskola 1 – 3 Matematik

Kommer du ihåg vad ett bråktal är? Hur skriver man bråktal? Hur mycket är tre fjärdedelar? Vilket är mest: två tredjedelar eller två fjärdedelar? Det ska du få lära dig i detta arbetsområde!

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska få lära dig att:

 • dela en hel i lika stora delar
 • skriva tal i bråkform
 • göra storleksjämförelser av bråk
 • addera enkla bråktal
 • subtrahera enkla bråktal  
 • använda vissa begrepp som hör till bråk

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att få lära dig detta genom:

 • laborativa övningar i par  
 • genomgångar
 • gemensamma diskussioner
 • att jobba med mini-whiteboards
 • att arbeta i din bok Favoritmatematik

Vad som kommer att bedömas:

Vi kommer att bedöma om du kan:

 • använda matematiska begrepp som hör till bråk.
 • beskriva olika bråkbegrepps egenskaper med hjälp av symboler, konkret material och bilder.
 • dela upp helheter i olika antal delar.
 • jämföra bråken med varandra.
 • namnge enkla bråk.
 • ge exempel och använda olika proportionella samband, t.ex. hälften, dubbelt, en tiondel, tre fjärdedelar, tre gånger så långt o.s.v.

Hur du får visa vad du kan:

Du visar vad du kan genom att:

 • delta aktivt i de gemensamma diskussionerna.
 • delta aktivt i de laborativa övningarna.
 • arbetet i din bok.
 • ett avslutande test.

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Ma   3
  Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
 • Ma   3
  Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.

Matriser

Ma
Matris bråk

Målet är nått!
På god väg.
På väg.
Aspekt 1
 • Ma   3
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp inom bråk. Du kan använda dem i vanliga sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan några matematiska begrepp inom bråk och kan använda vissa av dem i vanliga sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan några matematiska begrepp inom bråk.
Ny aspekt
 • Ma   3
Du kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler, konkret material eller bilder.
Du kan beskriva något begrepps egenskaper med hjälp av symboler, konkret material eller bilder.
Tillsammans med pedagog kan du beskriva något begrepp med hjälp av symboler, konkret material eller bilder.
Ny aspekt
 • Ma   3
Du visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
Du kan dela upp helheter i olika antal och namnge delarna som enkla bråk. Vissa bråk kan du jämföra.
Du kan dela upp helheter i olika antal och namnge delarna som enkla bråk.
Ny aspekt
 • Ma   3
Du kan använda och ge exempel på olika proportionella samband i elevnära situationer.
Du kan ge exempel på olika proportionella samband och använda en del av dem.
Du kan ge exempel på något proportionellt samband, t.ex. dubbelt och hälften.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: