Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag är en astronaut!

Skapad 2016-01-25 10:04 i Simrislundsskolan Simrishamn
Vi utgår från att vi är astronauter på vår planet Jorden och ger oss ut i Rymden för att få svar på våra frågor.
Grundskola 2 Matematik Svenska som andraspråk Bild NO (år 1-3) SO (år 1-3) Svenska
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • NO
  Syfte - Fysik använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • SO
  Syfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.

Så här jobbar vi

Vi tittar på filmer. 

Vi läser texter.

Vi skriver texter. Både skönlitterära och faktatexter.

Vi gör en stor rymdbild där vi visar vår kunskap.

Vi jobbar med geometri, 3D objekt.

Vi läser grekiska gudasagor.

Vi skriver egna sagor utifrån grekiska gudar och visar detta tex som dockteater eller film.

 

Så här bedömer vi

Du ska ha varit med och tillverkat vår rymdplansch.

Du ska med en bild eller genom att berätta för Kerstin visa att du har förstått hur sol, jord och måne rör sig i förhållande till varandra.

Du ska på samma sätt visa att du vet att månen har olika faser och berätta något om stjärnhimlen.

Du ska ha gjort en saga utifrån gudaberättelser som du redovisar tex med film eller dockteater.

Du visar i Primas diagnos att du kan de geometriska 3D objekten som vi har jobbat med.

Vi använder oss av "Nya språket lyfter" och läsutvecklingsschemat för att se var du är i din läs och skrivutveckling.

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: