Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa. Moment: Bollaktiviteter & lekar

Skapad 2016-01-25 10:38 i Hertingsskolan Falkenberg
Grundläggande övningar, spel och lekar med bollar.
Grundskola 1 Idrott och hälsa
...

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att träna på grundläggande övningar med boll.
 • Eleverna ska utveckla och träna på grovmotoriska grundformer samt deras sammansatta former med hjälp av bollekar och spel.
 • Eleverna ska kunna anpassa sitt beteende till olika normer och regler.
 • Eleverna ska kunna använda material på ett säkert sätt.
 • Eleverna ska kunna följa de instruktioner som ges.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att titta på hur du:

 • deltar
 • hanterar boll (kastar, passar, fångar, studsar och dribblar)
 • anpassar ditt rörelsemönster efter aktiviteterna
 • anpassar beteende, använder material och följer regler. 

Undervisning och arbetsformer

Undervisning:

 • bollskola (lära dig studsa boll, förflyttning med boll och passa boll)
 • bollekar
 • bollspel (nätspel, målspel, klubbspel, löp- och slagspel)

Arbetsformer:

 • Vi kommer jobba individuellt, i par, i mindre grupper och i större grupper

Matriser

Idh
Idrott och hälsa - Bollar

Bollar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Deltagande
Du deltar till viss del i aktiviteterna.
Du deltar relativt väl i aktiviteterna.
Du deltar väl i aktiviteterna.
Studsa
Du kan studsa stillastående.
Du kan studsa bollen gående.
Du kan studsa bollen springande.
Kasta och passa
Du kan kasta och passa bollen stillastående till en mottagare.
Du kan kasta och passa bollen gående till en mottagare.
Du kan kasta och passa bollen springande till en mottagare.
Fånga
Du kan till viss del fånga bollen.
Du kan relativt väl fånga bollen.
Du kan väl fånga bollen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: