Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blanda, lösa och sortera, år 5

Skapad 2016-01-25 11:24 i Esperedsskolan Halmstad
Grundskola 5 Kemi Teknik

Vad är skillnaden mellan en lösning och en blandning? Hur skiljer du ämnen åt? Hur planerar, utför och utvärderar du en undersökning?

Innehåll

Centralt innehåll

Du ska:

 •  känna till viktiga begrepp såsom

atom, molekyl, grundämne, lösning, blandning, filtrera, sila, sedimentering, avdunstning

 • kunna ge exempel på några vanliga blandningar och lösningar
 •  känna till några metoder för att dela upp blandningar och lösningar
 • dokumentera enkla undersökningar med text och bild, dvs träna på att skriva en labbrapport gemensamt och i par
 • känna till viktiga begrepp som används när du skriver en labbrapport som:

fråga, material, hypotes, genomförande, resultat, slutsats, utvärdering

 

Kopplingar till läroplan

 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
 • Ke  4-6
  Kemin i vardagen och samhället Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
 • Tk  E 6
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
 • Tk  C 6
  Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
 • Tk  A 6
  Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö

Undervisning

Du kommer att få:

 • genomgångar
 • experimentera
 • dokumentera
 • diskutera och använda begrepp
 • ställa hypoteser
 • läsa fakta
 • se film
 • träna på att skriva labbrapport

Bedömning

Du kommer att få visa dina kunskaper genom:

 • diskussioner
 • läxförhör
 • egna texter

De mål som kommer bedömas finns i matrisen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: