Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ensemblespel åk 9 vt 2016

Skapad 2016-01-25 11:40 i Pysslingen Skolor Alfaskolan Pysslingen
Grundskola 9 Musik
Beskrivning av arbetsområde

Denna termin arbetar vi med spel i ensemble. Detta är en fortsättning på förra terminens fördjupningsarbete med instrumentspel.

Innehåll

Syfte

Detta arbetsområde syftar till att eleven ska:

  • Utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik

  • Utveckla kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang

  • Utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang

Centralt innehåll

(dessa områden ur det centrala innehållet fokuseras arbetet kring) 

  • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform. 

  • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera i olika genrer. 

Genom att spela tillsammans med andra ställs andra krav på det egna musicerandet än om du spelar ensam ex. Du måste kunna följa musikens puls tillsammans med de andra och anpassa ditt spel efter gruppen.

Vi sidan av spelet förs arbetet framåt genom att du och de andra deltar i diskussioner om hur musiken ska utformas ex. Ge förslag på hur trummorna kan spela eller hur basen kan spela men du behöver inte kunna utföra det själv, däremot ska du så tydligt som möjligt kunna förklara hur du menar att de andra kan spela. Du är även lyhörd för de andra medlemmarnas tankar och ideer och provar dig fram med alternativa lösningar för att nå ett så gott resultat som möjligt. 

Undervisning

Detta är en ganska fri uppgift som kräver mycket ansvarstagande. Både individuellt och som grupp. Du får enskild hjälp med att utforma en grund i ditt eget instrumentspel, men gruppen ansvarar för att utforma sin egen låt tillsammans. Tillsammans väljer ni en låt ni vill spela.

Arbetet inleds med att du lyssnar och försöker identifiera kännetecken i musiken som du sedan arbetar med att överföra till ditt eget instrumentspel. Därefter får din grupp ett gemensamt ackordsschema som visar nödvändiga musiksymboler samt var ackordbyten sker. Tillsammans i gruppen bestämmer ni hur låten ska utföras med verser, refränger solon m.m. beroende på hur ni vill att det ska låta. Sedan tränar var och en i gruppen på att öva in låten på sitt instrument och därefter börjar ni att träna att spela den tillsammans.

Jag kommer att delta vid repetitionerna och följa gruppens utveckling där jag även vid behov är med och spelar efter elevernas instruktioner.  

Bedömning

Bedömningen omfattar både ditt eget spel (eller sång) samt din förmåga att samspela med andra. 

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att hantera röst eller instrument i förhållande till musikens puls samt utifrån din förmåga att identifiera väsentliga drag (kännetecken) vid lyssning och överföra till ditt eget spel. 

Du kommer även att bedömas efter hur du kan planera och analysera det musikaliska förloppet samt utifrån din förmåga att reflektera kring utförandet av ensemblespelet.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: