Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klimat - och vegetationszoner

Skapad 2016-01-25 11:51 i Tullbroskolan Falkenberg
Gemensam LPP-mall för de obligatoriska skolformerna i Falkenbergs kommun.
Grundskola 7 Geografi
...

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Syftet är att få kunskap om jordens klimat- och vegetationszoner, se på vilka sätt klimatet påverkar människor, djur och växters levnadsvillkor. Vidare är syftet  att se hur klimatzonerna även påverka människans försörjningsmöjligheter, befolkningsfördelningen över jorden samt hur klimatförändringarna slår olika beroende på var på jorden man bor. 

Mål


Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.

Undervisning och arbetsformer

Undervisningen kommer ta upp:

1) Klimatzonerna 2) Skillnaden mellan väder och klimat 3) Orsaker till varför olika klimatzonerna finns 4) Konsekvenser för växter, djur och människor beroende på vilken klimatzon man bor i

Arbetsformer:

1) Klassgenomgång

2) Enskilt arbete med klimatzoner utifrån en mall

3) Film


Bedömning

Matriser

Ge
SO år 7-9


Ge
SO år 7-9

--->
--->
--->
--->
FAKTA
Urval
Behöver handledning med att välja ut relevant fakta
Väljer självständigt ut fakta men har svårt att skilja på vad som är relevant för uppgiften.
Faktaurval finns med för sammanhanget relevant ämnesanknytning
Källor
Behöver handledning för att använda källor
Använder en typ av källa
Använder olika typer av källor (t.ex. böcker, tidningar)
Använder olika typer av källor med olika synsätt på det aktuella ämnet
Språk/struktur
Skriver av originaltexten
Omformulerar vissa ord och uttryck
Följer strukturen men använder egna formuleringar
Använder eget språk och struktur
Beskriva/ förstå
Använder enstaka begrepp utan förklaringar
Använder begrepp med bristfälliga förklaringar
Använder och förklara för sammanhanget enkla begrepp
Använder och förklarar för sammanhanget viktiga, komplexa och generella begrepp på konkret sätt
ANALYS
Argumentation/Diskussion
Ett eller flera påståenden finns med i texten
Texten innehåller ett eller flera påstående som används som underlag för argumentation
Texten innehåller flera påståenden som används som underlag för argumentation med försök till olika synsätt på det aktuella ämnet
Texten innehåller flera påståenden som används som underlag för argumentation med olika synsätt på det aktuella ämnet
Slutsatser
Kan motivera sina slutsatser med hjälp av handledning
Kan motivera sina slutsatser och underbygga dem från ett perspektiv
Kan motivera sina slutsatser och underbygga dem ur olika synsätt/ från flera perspektiv
Användning av bilder
Använder bilder med otydlig koppling till texten
Använder bilder med tydlig koppling till texten
Använder bilder som förklarar och/eller förstärker texten
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: