Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma 7 : Form och storlek kap 3

Skapad 2016-01-25 13:32 i Apalbyskolan Västerås Stad
Formula 7 kap 3 Form och storlek
Grundskola 7 Matematik
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Innehåll

Vi ska

 • uppskatta, jämföra, mäta och rita vinklar.
 • mäta längder och växla mellan olika längsenheter
 • känna igen och beskriva olika månghörningar
 • träna vinkelsumman i trianglar och fyrhörningar
 • uppskatta och beräkna omkrets och area av månghörningar
 • välja och växla mellan olika areaenheter
 • förklara samband mellan omkrets och area.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Geometri Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  7-9
  Geometri Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
 • Ma  7-9
  Geometri Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
 • Ma  7-9
  Geometri Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Detta ska vi arbeta med

Vi använder Formula 7 kap 3

Se planering på din lärlogg

Bedömning

Ditt arbete på lektioner med

 • uppgifter i boken
 • aktivitet vid genomgångar
 • engagemang och delaktighet när vi jobbar med problemlösning.

är underlag för bedömning.

Kapitlet kommer att avslutas med ett prov v 10.

 

Matriser

Ma
Geometri år 7

Vinklar

Behärskar
Uppskatta vinklar
Mäta vinklar
Rita en vinkel med givet gradantal
Vinkelsumma i en triangel

Längder

Behärskar
Mäta längder
Växla mellan längdenheter

Månghörningar

Behärskar
Känna igen och kunna beskriva
Beräkna omkrets
Area
Beräkna arean av parallellogram
Beräkna arean av en triangel
Växla mellan areaenheter
Samband mellan omkrets och area
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: