👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Livet förr

Skapad 2016-01-25 13:45 i Västra Berga skola Helsingborg
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk Musik Teknik SO (år 1-3)
Tänk om du skulle varit barn för 100 år sen. Hur hade det varit att gå i skolan? Vad lekte man för lekar? Hur bodde man och vad hade man på sig? Hur såg några tekniska föremål ut då jämfört med idag? Vad trodde man på då? Finns det några kända författare som har skrivit berättelser om livet förr? Vilken roll hade kristendomen för människorna förr?

Innehåll

Målet med undervisningen

Du ska:

 SO

 • Ha kännedom om hur barn levde förr samt jämföra med hur livet är idag
 • Ha kännedom om kristendomens betydelse förr jämfört med idag
 • Ha kännedom om några myter och väsen

 SV/SVA

 • Kunna skriva en egen text med i huvudsak korrekt användning av stor bokstav och punkt
 • Kunna skriva med läslig handstil

 Teknik

 • Ha kännedom om hur föremål i elevens vardag har förändrats över tid

 Musik

 • Delta och sjunga i gemensam sång

 

Se kunskapskrav nedanför

Undervisning

Under arbetet kommer du att:  

 • Skatta och bedöma dig själv både före och efter temat med hjälp av iPads
 • Göra ett VÖL-diagram
 • Arbeta med olika typer av läsning genom att läsa högt och läsa tyst.
 • Skriva och illustrera berättelser och faktatexter.
 • Titta på film och fantisera.
 • Lära oss mer om Astrid Lindgren och hennes verk.
 • Prata om hur olika tekniska föremål har sett ut förr i tiden jämfört med nu.
 • Prata om myter och väsen samt om kristendomens betydelse förr och nu. 
 • Göra studiebesök på Helsingborgs skolmuseum och Råå museum

 

Viktiga begrepp

 • Tekniskt föremål
 • Väsen

Bedömning

Jag kommer att bedöma om du:

 • Kan beskriva hur barn för hundra år sedan levde
 • Har kännedom om hur tekniska föremål har förändrats över tid
 • Har kännedom om någon myt och väsen
 • Har kännedom om hur kristendomens roll har förändrats över tid
 • Kan skriva en egen text med i huvudsak korrekt stor bokstav och punkt
 • Skriver med läslig handstil
 • Deltar och är aktiv i olika musikaliska sammanhang

 

Detta kommer att bedömas genom

 • Ditt muntliga deltagande i givna aktiviteter på lektionerna
 • Din sammanfattande bok om Livet förr

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  SvA   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  SvA   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3

Matriser

Sv Tk Mu SO SvA
Tema Livet förr

>>>>>
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läslig handstil
 • Sv   3
Du skriver läsligt på dator/ för hand så att du själv kan läsa.
Du skriver tydligt för hand så att en kamrat eller lärare kan läs.
Du skriver med tydlig handstil så att alla kan läsa.
Stor bokstav och punkt
 • Sv   3
Du kan med stöd skriva texter med stor bokstav och punkt.
Du kan skriva texter där stor bokstav och punkt emellanåt är korrekt.
Du kan skriva texter med korrekt användning av stor bokstav och punkt.
Jämföra barns liv förr och idag
 • SO   3
Du kan med stöd på ett enkelt sätt jämföra barns liv förr och idag
Du kan på ett enkelt sätt jämföra barns liv förr och idag
Du kan jämföra barns liv förr och idag
Kristendomens betydelse
 • SO   3
Du kan med stöd på ett enkelt sätt berätta om kristendomens betydelse förr och idag
Du kan på ett enkelt sätt berätta om kristendomens betydelse förr och idag
Du kan berätta om kristendomens betydelse förr och idag
Myter och väsen
 • SO   3
Du kan med stöd namnet på något väsen
Du kan namnet på något väsen
Du kan namnet på flera väsen
Tekniska föremål
 • Tk  1-3
 • Tk  E 6
Du kan med stöd på ett enkelt sätt förklara hur ett tekniskt föremål har förändrats över tid
Du kan på ett enkelt sätt förklara hur ett tekniskt föremål har förändrats över tid
Du kan förklara hur ett tekniskt föremål har förändrats över tid
Delta i gemensam sång
 • Mu  1-3
 • Mu  E 6
Du deltar till viss del i gemensam sång
Du deltar ofta i gemensam sång
Du deltar alltid i gemensam sång