Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2 VT 2016

Skapad 2016-01-25 13:50 i 0 Lextorpsskolan F-6 Trollhättan
Grundskola 2 Matematik
...

Innehåll

Vad ska du lära dig?

Matematik årskurs 2 VT 2016

 • jämföra och beskriva geometriska objekt
 • storleksordna tal upp till 100
 • addition och subtraktion i talområdet 0 till 100 med tiotalsövergångar
 • använda miniräknare
 • additions med talsortsräkning
 • avrundning till närmaste tiotal
 • talmönster och geometriska mönster
 • addition och subtraktion med uppställning
 • jämföra, uppskatta och mäta massa
 • mer om subtraktion i talområdet 0 till 20
 • multiplikation, tabell 2, 5 och 10
 • rita och måla symmetriska bilder
 • välja räknesätt när du löser matematiska uppgifter

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
 • Ma  1-3
  Geometri Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Ma  1-3
  Geometri Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ma  1-3
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Syfte och förmågor

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att:

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Hur ska vi arbeta?

 • Vi kommer att ha matematiska diskussioner i klassrummet. 
 • Vi kommer att arbeta i matematikboken. 
 • Vi kommer att arbeta med Ipads.
 • Vi kommer att ha genomgångar i både helklass och i grupper.
 • Vi kommer att arbeta med problemlösning både enskilt och i grupp.  
 • Vi kommer att arbeta med färdighetsträning med hjälp av arbetsblad och övningar. 

Bedömning

 • Du visar att du kan genom att vara aktiv på lektionerna.
 • Du visar att du kan genom att visa hur du tänker både muntligt och skriftligt.
 • Du visar att du kan genom att använda matematikord.
 • Du visar att du kan genom att förklara dina lösningar muntligt och skriftligt enskilt och i grupp. 
 • Du visar att du kan genom att välja rätt räknesätt till uppgifter du får .
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: