Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Road trip "down under"

Skapad 2016-01-25 14:01 i Förslövs skola F-9 Båstad
Ett arbete om Australien med fokus på historia och människors livsvillkor.
Grundskola 7 – 9 Engelska
In the song “Do you come from a land Down Under? “ they sing about the land of plenty. There is so much to see and do. To go backpacking by jumping on board a bus or renting a ute is extremely popular. Only then you realise what a vast continent Australia is and that it is a land of plenty! So jump on board! Let´s explore Down Under!

Tid: v. 4-12

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

 

Du visar att du förstår olika texter (faktainslag, film och hörövningar) som du lyssnar på genom att kommentera både helhet och detaljer i diskussioner, i korta skrivuppgifter och sammanfattningar.

Du visar att du kan använda några språkliga strategier när du lyssnar på texter utan att ge upp utan istället arbetar med texten; gissa utifrån sammanhang, lyssnar vidare eller lyssnar om, sammanfattar, ställer frågor, använder ordböcker m.m.

Du visar att du kan använda dig av några språkliga strategier när du  skriver genom att hitta synonymer, förklara ord, parafrasera (skriva om meningen på annat sätt) eller använda ordböcker.

Du visar att du kan uttrycka dig i  skrift när du varierar ditt språk  och skriver med flyt bland annat genom att hitta synonymer och sambandsord.

Du visar att du reflekterar över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser när du använder inhämtad information och jämför denna med tidigare erfarenheter, drar slutsatser och ställer frågor. Detta visar du i skrivuppgifter, i din reseblogg samt i diskussioner med andra kamrater.

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

 • Din förmåga att läsa och förstå olika slags texter som vi lyssnar på.
 • Din förmåga att kommunicera i tal och skrift
 • Din förmåga att använda språkliga strategier
 • Din förmåga att reflektera över de livsvillkor, samhällsfrågor och kultur Australien

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 • tränar ord och begrepp för att förstå olika texter
 • tränar hörförståelse
 • tränar strategier för att ta sig igenom svårare texter
 • skriver flera korta texter både i bloggen och i klassen
 • diskuterar det vi läser och ser och tränar att samtala
 • ser dokumentärer, videoklipp, lyssnar på musik samt läser olika slags texter som handlar om Australien och dess invånare, språk och kultur för att få kunskap och förståelse för landet
 • ser filmen Rabbit Proof fence och diskutera dennaMatriser

En

LÄSA OCH FÖRSTÅ

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förståelse av talad engelska
Hur du förstår olika typer av texter
Du förstår delar av det du hör men inte helhet och/eller detaljer
Du förstår det huvudsakliga och tydliga detaljer i texten . Du förstår konkreta uppgifter i men har svårare för att förstå detaljer som döljer sig mer i texten.
Du förstår det väsentliga innehållet i texter och uppfattar några detaljer, som är viktiga för helheten. Du drar slutsatser utifrån texten.
Du förstår både helhet och detaljer i olika texter. Du uppfattar även lite svårare texters budskap/poäng
Visad förståelse
Hur du visar din förståelse (muntligt och skriftligt)
Du återberättar med stöd och/eller svarar på frågor. Du visar endast enstaka gånger att du förstår.
Du visar att du har viss förståelse genom att du kortfattat med några exempel beskriver eller diskuterar några händelser.
Du visar att du förstår händelser och även viktiga detaljer genom att du ger något exempel kring varför händelser inträffar och till viss del använda texter du har läst i egna texter.
Du diskuterar och resonerar. Du visar att du förstår både helhet och detaljer genom att förklara händelser och ge flera exempel. Du besvarar frågor som kräver att man drar slutsatser och resonerar kring och du kan använda texter på ett välfungerande sätt i egna texter.

Realia- reflektera över livsvillkor,samhällsfrågor och kulturella sammanhang

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Redogöra för händelser och företeelser
Du diskuterar i stora drag några händelser eller saker som sker i de områden där engelska används.
Du diskuterar detaljerat några händelser och saker i områden där engelska används.
Du diskuterar utförligt och nyanserat några händelser och saker i områden där engelska används.
Att jämföra
Du gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du gör jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. Du kan förklara väl hur du tänker
Du gör välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Kommunicera i skrift

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll och språk
Fyllighet och variation Struktur och sammanhang Anpassning till mottagare och situation
Du skriver med stöd enkla texter om ämnen som är välbekanta och/ eller av personligt intresse, Du använder enkla ord och fraser så att läsaren delvis förstår texten Din text är till viss del anpassad till syfte, mottagare och situation.
Du använder kända ord och fraser så att läsaren förstår texten. Berättar och beskriver på ett enkelt sätt med korta meningar. Du har förmågan att framföra enkla argument för eller emot en viss ståndpunkt, Du kan formulera dig enkelt med viss variation.
Du varierar meningar, ord och fraser för att utveckla budskap även i nya sammanhang. Du beskriver, förklarar, förtydligar och uttrycker tankar och åsikter på ett tydligt och detaljerat sätt så att den som läser lätt förstår. Du skriver texter av olika slag som anpassas till mottagare/läsare och syfte.
Du varierar meningar, ord och fraser för att utveckla budskap även i nya sammanhang. Du beskriver, förklarar, förtydligar och uttrycker tankar och åsikter på ett tydligt och detaljerat sätt så att den som läser lätt förstår. Du skriver texter av olika slag som anpassas till mottagare/läsare och syfte. Du kan formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Det finns ett bra flyt och en tänkt läsare och texten är anpassad till syfte. Din text är språkligt korrekt, stilfullt med avancerade uttryck och varierat och exakt ordförråd
Tydlighet
Språklig säkerhet Flyt
Budskapet går delvis fram men kan vara svårt att uppfatta för en engelsktalande eftersom t ex svenska ord och uttryck, svensk ordföljd och grammatisk struktur används
Budskapet kan förstås, trots att det finns fel som stör.
Budskapet uppfattas tydligt även om språket kan innehålla enstaka fel.
Har ett fungerande språk som uppvisar medvetenhet om engelskans struktur och uppbyggnad. Språkets flyt och variation gör att budskapet går fram med lätthet.
Bearbeta
Bearbeta och förbättra texten Fylla i luckor och stryka Förbättra språket och rätta det med hjälpmedel
Du bearbetar språket med stöd av tydliga instruktioner
Du bearbetar språket med viss vägledning så att resultatet förbättras.
Du bearbetar innehåll och språk i stort sett självständigt, så att resultatet förbättras
Du bearbetar medvetet och självständigt ditt språk för att förbättra och utveckla innehåll och struktur.
Språkliga strategier
Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd t.ex. omformulerar sig, använder synonymer
Du känner till någon strategi för att förbättra och utveckla språket och förståelsen. Kan behöva stöd vid val av lämplig strategi för att kunna kommunicera eller förstå budskap.
Du använder sig av någon form av strategi för att förstå och göra sig förstådd.
Du använder och väljer olika strategier för att förstå och göra sig förstådd. Anpassar sin strategi utifrån situation och behov för att lösa språkliga problem.
Du gör medvetna val och använder lämpliga strategier utifrån situation för att förstå och göra sig förstådd. Använder strategier som effektivt löser språkliga problem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: