Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik årskurs 2 kap.5

Skapad 2016-01-25 14:23 i Dalabergsskolan Uddevalla
Du ska kunna avläsa och visa klockslag; hel, halv, kvart i, kvart över, fem minuters noggrannhet. Jämföra enheter för tid, längd, massa och volym. Mäta, räkna ut och uppskatta: tid, längd, massa och volym. Göra och avläsa diagram.
Grundskola 2 Matematik
...

Innehåll

Syfte och långsiktigt mål

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Kunskapskrav

Konkretiserade mål

Du ska kunna:

 • avläsa och visa klockslag
 • räkna ut antal minuter
 • mäta och räkna ut längd
 • räkna ut volym
 • uppskatta tid, längd, massa och volym
 • avläsa diagram
 • jämföra massa

 

 

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Undervisning

Du kommer att få träna uppgifter enskilt i bok, tillsammans med andra i grupp och med konkret material.

Bedömningssituationer

Du kommer att få visa det du kan i utvärderingsboken eller genom att visa läraren på annat sätt.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: