Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enegatan Lpp Slöjd trä -och metall geometriska former

Skapad 2016-01-25 14:29 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Ett slöjdarbete där eleven får träna på olika geometriska former. Såga, slipa, ytbehandla och sammanfoga är moment vi också tränar på. Eleven får också beskriva sitt arbete.
Grundskola 2 Slöjd
Du ska få bygga en figur, tavla eller landskap av olika geometriska former. Såga, slipa, ytbehandla och sammanfoga är olika moment du kommer att träna på.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är:

Att ge eleverna förutsättningar att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion och om hur dessa kunskaper kan kombineras med medvetna val av material och teknik.

Delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under arbetsområdet är:

 

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl  1-3
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  1-3
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
 • Sl  1-3
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
 • Sl  1-3
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
 • Sl  1-3
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.

Arbetssätt och undervisning

Du kommer att träna på att göra en skiss av en figur, tavla eller ett landskap. Du kommer att försöka bygga figur av olika geometriska former som du sågar till av materialet furu.

Du kommer att undervisas i hur olika verktyg (såglåda, rasp, fil, kontursåg, lövsåg) ska användas på ett säkert sätt.

Vi kommer att träna på vad olika verktyg heter.

Du kommer att få lära dig i grunderna för målning på trä, grundfärger, och hur vi arbetar i målarrummet.

Du kommer att få värdera ditt arbete.

Visa vad du lärt dig

Du kommer att få berätta om ditt slöjdarbete inför din klass.

Du ska berätta om din geometriska figur (vad heter de olika delarna)

Du ska tala om vilket material du har använt.

Du ska tala om vilka verktyg du har använt.

Du kan berätta vad du är mest nöjd med under ditt arbete och varför:

 

Tidsram

Arbetet kommer att pågå under hela terminen.

Bedömning

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: