Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska - clothes

Skapad 2016-01-25 14:52 i Heby skola F-6 Heby
Grundskola 4 – 6 Engelska
...

Innehåll

1. Övergripande mål:

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

2. Kursplanemål:

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

3. Konkretiserade mål:

Tala engelska - med hjälp av de ord och begrepp du lär dig. 

Skriva engelska - med hjälp av de ord och begrepp du lär dig.

Läsa engelska texter och kunna förstå det huvudsakliga innehållet.

4. Bedömning:

Målen utifrån de texter vi jobbar med den närmaste tiden:

Jag kan vad de vanligast klädesplaggen heter på engelska.

Jag kan beskriva vad jag själv har på mig.

Jag vet hur man använder de engelska personliga och possessiva pronomen.

Jag kan på engelska förstå beskrivningar av personer och deras kläder. 

Jag kan läsa instruktioner på engelska och följa dessa.

Jag förstår vad texten handlar om och kan läsa en eller flera texter högt.

 

Kopplingar till läroplan

 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • En  E 6
  Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • En  E 6
  För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
 • En  E 6
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

5. Undervisning:

ELEVDEL/VH-DEL

 - läser och lyssnar till olika texter.

- samtala i mindre grupp om det du  läst eller lyssnat till.

- träna ordförståelse och grammatik - personliga och possessiva pronomen i bland annat workbook.

- skriva egna texter och bearbeta dem. (the Wizard)

- presentera din egna text.

 

6. Tillämpningsuppgift:

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: