Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem och konsumentkunskap år 6, VT-16

Skapad 2016-01-25 14:55 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 6 Hem- och konsumentkunskap

Vad ska man äta för att må bra? Vad är det för skillnad mellan att koka och sjuda? Vad ska man tänka på när man bakar bröd? Varför är det bra att handla kravmärkt? Det här och mycket mer ska du få lära dig under detta arbetsområde. 

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Klicka på den här texten så kommer knappen "Koppla" fram under rubriken. Där väljer du de mål ur läroplanens kap 1 och 2 som du vill fokusera på.

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Klicka på den här texten så kommer knappen "Koppla" fram under rubriken. Där väljer du de mål ur kursplanerna som du vill fokusera på. 

Kopplingar till läroplan

 • Hkk
  Syfte planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
 • Hkk
  Syfte hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
 • Hkk
  Syfte värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Klicka på den här texten så kommer knappen "Koppla" fram under rubriken. Där väljer du det centrala innehåll som du vill fokusera på.

Kopplingar till läroplan

 • Hkk  1-6
  Mat, måltider och hälsa Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning.
 • Hkk  1-6
  Mat, måltider och hälsa Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
 • Hkk  1-6
  Mat, måltider och hälsa Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och andra uppgifter i hemmet.
 • Hkk  1-6
  Mat, måltider och hälsa Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett säkert sätt.
 • Hkk  1-6
  Mat, måltider och hälsa Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
 • Hkk  1-6
  Mat, måltider och hälsa Olika verktyg som stöd för planering av varierade och balanserade måltider samt hur måltider kan fördelas över en dag.
 • Hkk  1-6
  Mat, måltider och hälsa Måltidens betydelse för gemenskap.
 • Hkk  1-6
  Konsumtion och ekonomi Ungas ekonomi, sparande och konsumtion.
 • Hkk  1-6
  Konsumtion och ekonomi Skillnaden mellan reklam och objektiv konsumentinformation.
 • Hkk  1-6
  Konsumtion och ekonomi Jämförelser av några vanliga varor, till exempel utifrån jämförpris.
 • Hkk  1-6
  Miljö och livsstil Några olika miljömärkningar av produkter och deras betydelse.
 • Hkk  1-6
  Miljö och livsstil Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.
 • Hkk  1-6
  Miljö och livsstil Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.
 • Hkk  1-6
  Miljö och livsstil Olika mattraditioner, till exempel vid firande av högtider.

Konkretiserade mål

 

Det innebär att du ska

 • kunna läsa ett recept och följa instruktionerna.
 • kunna använda olika metoder, ex. koka, steka och gratinera. När du ex steker är det viktigt att du använder en stekspade och inte en visp.
 • tvätta händerna innan matlagning, hålla ordning i köket, diska under arbetets gång osv.
 • veta vad tallriksmodellen och frukostens byggstenar är och vad du ska äta för att må bra.
 • få lära dig mer om sparande och konsumtion, ex varför det är viktigt att spara ett kvitto, hur du jämför priser på olika varor osv.
 • veta skillnaden mellan reklam och information.
 • lära dig olika miljömärkningar och kunna förklara vad de betyder.
 • förstå att dina val påverkar vår miljö och din hälsa. 
 • kunna källsortera

Arbetssätt

Vi kommer både baka och laga mat som vi sedan kommer utvärdera skriftligt eller muntligt. Vi kommer titta på filmer och diskutera innehållet. Vi kommer även arbeta med häftet "smarta val"

 

 

Begrepp

De här begreppen är centrala:

tallriksmodellen

frukostens byggstenar

källsortera

äta efter säsong

klimatsmart

koka

sjuda

fräsa

steka

gratinera

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att vara aktiv i de praktiska momenten. Dina utvärderingar, muntliga diskussioner och arbetet med "smarta val" kommer också finnas med i min bedömning.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: