Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 1B

Skapad 2016-01-25 15:14 i Ljungskileskolan Uddevalla
Planering för svenska i klass 1B 2015/2016
Grundskola 1 Svenska

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Innehåll

Syfte

Läsa

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.

Skriva

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Berättande texter och sakprosa

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Tala, samtala och lyssna

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.

Språkbruk

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv  1-3
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.

Matriser

Sv
Svenska, år 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa
Jag kan bokstavsljuden i alfabetet. Jag kan läsa ihop bokstäver till ord.
Jag kan läsa en enkel text.
Jag kan läsa enkel text med flyt och förstå vad jag läser. Jag kan svara på enkla frågor kring det jag läst.
Skriva
Jag kan skriva alla bokstäver i alfabetet. Jag kan skriva enklare ord.
Jag kan skriva egna, enkla meningar.
Jag kan skriva en enkel text så att andra kan läsa och förstå.
Berättande texter och sakprosa
Jag har kännedom om en författare och en illustratör. Jag kan lyssna till högläsning av olika typer av högläsning och svara på frågor om innehållet (på raden). Jag kan se skillnad på en faktatext och en skönlitterär text.
Jag kan svara på frågor om texter jag läst eller lyssnat till (mellan raderna). Jag kan göra en enkel faktatext utifrån en given tankekarta.
Jag kan göra en enkel tankekarta, skriva en enkel faktatext till
Språkbruk
Jag kan uttrycka mina åsikter med ett vårdat språk.
Jag kan sätta ord på mina känslor.
Jag vet hur ordval, tonfall och kroppsspråk påverkar hur omgivningen uppfattar något.
Tala och lyssna
Jag kan berätta en egen upplevelse. Jag kan lyssna på de andra i gruppen.
Jag kan redovisa/läsa upp ett eget arbete. Jag kan lyssna på när de övriga i gruppen redovisar.
Jag vågar ta ställning och uttrycka min åsikt i en liten grupp. Jag kan lyssna på när andra uttrycker sin åsikt i en liten grupp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: