Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjda en saga

Skapad 2016-01-25 15:23 i Tingbergsskolan A-C Kungsbacka Förskola & Grundskola
Ett samarbete mellan textil - och träslöjd där eleven broderar sin favoritsaga och tillverkar en ram i träslöjden, som passar till sagan.
Grundskola 3 Slöjd
I denna uppgift använder vi berättelsen som inspirationskälla till vårt slöjdprojekt. Vi startar gemensamt i biblioteket och läser "Gropen" av Emma Adbåge. Vi pratar om boken, vad den handlar om och vad den gav oss. Därefter gör alla en individuell skiss som sedan ska broderas i fri teknik i textilslöjden. I träslöjden tillverkar du en ram som hör ihop med sagan. Förutom ramens bottenfärg kan du använda olika tillbehör till exempel målade detaljer för att förstärka sagans uttryck.

Innehåll

Syfte / mål

Syftet med arbetet är att formge och framställa ett broderi med ram utifrån en berättelse eller saga. Vi kommer att prata om det estetiska uttrycket, hur man gestaltar en saga och förmedlar en känsla med färg och form. Du får lära dig använda lämpliga verktyg och material som passar till uppgiften, men du får även experimentera dig fram för att utveckla din kreativitet och problemlösande förmåga. Du lär dig använda slöjdspecifika begrepp genom att berätta om din arbetsprocess i loggboken. Du resonerar, berättar och beskriver ditt arbete.

Mål (konkretisering):

 • tolka en saga
 • arbeta med det estetiska uttrycket, gestalta en saga
 • skissa utifrån en egen idé
 • att kunna sammanfoga med lim och tving och sedan spika
 • att kunna såga med såglåda
 • att känna till och kunna använda de vanligaste broderisömmarna
 • att utveckla kreativitet genom att utforska olika material och experimentera med uttryck. (Angelina, knappar, pärlor, paljetter, textilfärg mm)
 • att kunna värdera och beskriva mitt arbete och lärande samt använda slöjdspecifika begrepp

Visa lärande / bedömning

Vi kommer att bedöma:

 • hur du använder dig av arbetsbeskrivningen och tar egna initiativ, prövar och omprövar
 • hur du berättar om ditt arbete under projektets gång
 • hur du med hjälp av slöjdspecifika begrepp beskriver i din loggbok vilka verktyg du använder och vad du lärt dig.
 • hur du berättar om ditt projekt när det är färdigt, svarar på utvärderingens frågor och fyller i matrisen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: